УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

(Последна актуализация: 18 февруари 2021 г.)

 

Тези условия за ползване (наричани по-долу „Условия за ползване“) определят правно обвързващите условия за използване на услугите и информацията на този уебсайт (по-долу „Уебсайт“). С влизането в този уебсайт се съгласявате да бъдете обвързани с Условията за ползване, които влизат в сила веднага след първото ви посещение на уебсайта. Ако не сте съгласни с посочените по-долу условия, моля, не използвайте уебсайта.

Уебсайтът се поддържа и управлява от Гедеон Рихтер България ЕООД. (седалище: 1379 София, България; по-нататък „ние“, „нас“ или „Фирма“).

Ние си запазваме правото да преразглеждаме или променяме тези Условия за ползване по всяко време, като актуализираме тази публикация. Можете да определите кога Условията за ползване са били последно ревизирани, като се обърнете към легендата за „последно актуализирано“ в горната част на тези Условия за ползване. Препоръчваме ви да отпечатате копие от тези условия за справка в бъдеще.

Препоръчваме ви да запазите PDF версия или екранна снимка на тези термини на вашия компютър за бъдещи справки. Можем да актуализираме и променяме нашия уебсайт от време на време, за да отразяваме промените в нашите продукти, нуждите на нашите потребители и нашите бизнес приоритети или по други причини.

Ако има някакъв конфликт между настоящите Условия за ползване и конкретни разпоредби, които се появяват другаде на Уебсайта, тогава настоящите Условия за ползване имат предимство.


1. ОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА

Съдържанието на този уебсайт и всички материали, публикувани на него, са интелектуална собственост на Компанията или лицензодателите на Компанията и ние Ви предоставяме само ограничен, неизключителен, непрехвърляем, невъзможен лиценз за използването на съдържанието, предоставено на тази страница Уебсайт. Тези произведения са защитени от законите за авторското право и договорите по целия свят. Всички такива права са запазени. Нашият статус (и този на всички идентифицирани сътрудници) като автори на съдържание на нашия уебсайт трябва винаги да бъде признат. Трябва да запазите и да отбележите всички коментари, свързани с авторски права и други интелектуални права на страници, изтеглени и отпечатани от този уебсайт. Нямате право да използвате името и търговските марки на нашата компания без нашето предварително одобрение.

С изключение на нашите съобщения за пресата, не можете, частично или изцяло, да разпространявате, променяте или използвате съдържанието на Уебсайта, включително цялото съдържание, неговите изображения, аудио и видео материали, за обществени или търговски цели без предварително писмено съгласието на Дружеството. Вие потвърждавате и се съгласявате, че освен ако не е предвидено друго в закона, цялото съдържание, публикувано на този уебсайт, е предмет на авторското право и не може да се използва без разрешението на Компанията и съответния автор по никакъв друг начин, освен при спазване на условията, описани в тези Условия за ползване или с разпоредбите, изложени в текста на дадения уебсайт.

Компанията и други трети лица няма да Ви прехвърлят и прехвърлят каквито и да било лични или собственически интереси или разрешения, предоставени в търговските марки, патенти, права на собственост и други права на интелектуална собственост, които са посочени като такива.

 
2. ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

Можете да посещавате и използвате уебсайта на свой собствен риск. Съдържанието на този уебсайт е предоставено само за обща информация и не представлява никакъв медицински съвет или диагноза, на които трябва да разчитате. Тя не може да се тълкува като консултация или препоръка и такава информация не може да служи като основа за всяко решение или действие, включително всяка медицинска информация, публикувана на уебсайта, която не може да замени подробния медицински съвет, съобразен с нуждите на всеки пациент. Нито този уебсайт, нито съдържанието му са предназначени да заменят съветите или диагнозата на медицински специалист, винаги Ви съветваме да потърсите помощ от компетентен медицински специалист за всякакви въпроси относно тяхното медицинско състояние.

Уебсайтът може да съдържа неточности и печатни грешки. Ние си запазваме правото да променяме, коригираме и/или подобряваме текущото съдържание, както и програмите и продуктите, описани в информацията, без предизвестие. Ние полагаме разумни усилия да актуализираме информацията на нашия уебсайт, но не правим никакви изявления, гаранции или гаранции, изрични или подразбиращи се, че съдържанието на нашия уебсайт е точно, пълно или актуално.

Ако сте бизнес потребител или здравен специалист, ние изключваме всички подразбиращи се условия, гаранции, представи или други условия, които могат да се прилагат към този уебсайт или каквото и да е съдържание в него. Ако сте потребителски потребител, ние предоставяме нашия уебсайт само за домашна и лична употреба и вие се съгласявате да не използвате нашия сайт за каквито и да било търговски или бизнес цели.

Ние не изключваме и не ограничаваме по никакъв начин нашата отговорност към вас, когато това би било незаконно. Доколкото е позволено от приложимото законодателство, нито Дружеството, нито други лица, участващи в разработването и експлоатацията на този уебсайт, не носят отговорност за никаква вина, повреда, загуба на данни или всяка грешка в съдържанието на уебсайта, която може да възникне - директно, косвено или случайно - във връзка с установяване на връзка, сърфиране или изтегляне, при посещение на този уебсайт.

Можем да спрем или оттеглим или ограничим наличността на целия или на част от нашия уебсайт по бизнес и оперативни причини, без да даваме никакви обяснения или предизвестие.

 

 3. ВРЪЗКИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Когато този уебсайт съдържа връзки към други уебсайтове и ресурси, предоставени от трети страни, тези връзки се предоставят само за ваша обща информация. Такива връзки не трябва да се тълкуват като одобрение от нас на тези свързани уебсайтове или информация, която можете да получите от тях. Ние нямаме контрол върху съдържанието на тези уебсайтове или ресурси.

 
4. ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ

Докато използвате уебсайта, вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони, правила и разпоредби. Очакваме потребителите на уебсайта да зачитат закона, както и правата и достойнството на другите.

Не можете да използвате нашия уебсайт и услугите, които предлагаме на нашия уебсайт:

 • по някакъв начин, който нарушава всички приложими закони или разпоредби;
 • по някакъв начин, който е незаконен или измамен, или има някаква незаконна или измамна цел или ефект;
 • с цел увреждане или опит за нараняване или нарушаване по друг начин на законните права или достойнство на другите;
 • да тормози, обижда, сплашва или унижава всеки човек.
 • да се представя за всяко физическо или юридическо лице, включително без ограничение всеки представител на Компанията;
 • да предават или осигуряват изпращането на всякакви непоискани или неоторизирани рекламни или други рекламни материали или всяка друга форма на подобно искане;
 • да поставите в рамка или огледало всяка част от уебсайта;
 • за създаване на база данни чрез изтегляне и съхраняване на съдържание на уебсайта;
 • за съзнателно предаване на всякакви данни, изпращане или качване на всеки материал, който съдържа вируси, троянски коне, червеи, шпионски софтуер, рекламен софтуер или всякакви други вредни програми или подобен компютърен код, създаден да повлияе неблагоприятно върху работата на всеки компютърен софтуер или хардуер; или
 • за получаване на неоторизиран достъп до нашия уебсайт, сървъра, на който се съхранява нашия уебсайт, или всеки сървър, компютър или база данни, свързани с нашия уебсайт. Ще докладваме за всяко такова нарушение на съответните правоприлагащи органи и ще си сътрудничим с тези органи, като им разкрием вашата самоличност.

Използвайки нашия уебсайт, вие също се съгласявате:

 • Да не възпроизвеждаме, дублираме, копираме или препродаваме която и да е част от нашия сайт в нарушение на разпоредбите на нашите Условия за ползване.
 • Да не се осъществява достъп без правомощия, да се намесва, поврежда или прекъсва:
  • всяка част от нашия сайт;
  • всяко оборудване или мрежа, в която се съхранява нашият сайт;
  • всеки софтуер, използван при предоставянето на нашия сайт; или
  • всяко оборудване или мрежа или софтуер, притежавани или използвани от трета страна във връзка с уебсайта.

Ако сме информирани за каквито и да било дейности, информация или материали, публикувани, предадени или по друг начин предоставени чрез или във връзка с Уебсайта, които могат да нарушат настоящите Условия за ползване, ние имаме право, но не и задължение, да премахнем или да забраните достъпа до съответната информация или материали или да прекратите използването на нашите уебсайтове с незабавен ефект. Ние също имаме право да разкрием вашата самоличност на всяка трета страна, която твърди, че всяко съдържание, публикувано или качено от вас на нашия уебсайт, представлява нарушение на техните права на интелектуална собственост или на правото им на поверителност.

 
5. ТЕХНИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ

Ние внедрихме най-съвременните технически и организационни мерки за сигурност, за да гарантираме поверителността, почтеността, наличността и устойчивостта на нашия уебсайт. Ние обаче разбираме, че няма 100% сигурност и затова не гарантираме, че нашият уебсайт ще бъде защитен или без грешки, 0-дневни уязвимости, злонамерен софтуер или вируси. Вие носите отговорност за конфигурирането на вашата информационна технология, компютърни програми и платформа с цел достъп до нашия уебсайт и за правилното им използване. Препоръчваме да използвате защитна стена и софтуер за защита от зловреден софтуер.

Доколкото е позволено от закона, ние не носим отговорност и не можем да носим отговорност за каквито и да било щети, които вашият компютър или която и да е друга ваша собственост понася при свързване към този уебсайт или достъп, използване и разглеждане на неговото съдържание, включително всеки неблагоприятен инцидент, който може да възникне по време на изтегляне на всеки материал, данни, текст, изображение, видео или аудио материал.

Освен това, доколкото е позволено от закона, ние не носим отговорност за каквито и да било преки или косвени щети, загуби или разходи, които могат да възникнат от неправилна работа или неизправност на уебсайта или от други подобни причини.

 

6. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И ДОСТЪПНОСТ

Нашето Известие за поверителност и Известие за бисквитки определят условията, при които обработваме всички лични данни, които събираме от вас, или които ни предоставяте. При достъп до този уебсайт трябва да потвърдите условията на нашата Декларация за поверителност и Известие за бисквитки. Условията на Съобщението за поверителност и Известието за бисквитки са неразделна част от настоящите Условия за ползване.

Някои от услугите, предлагани на този уебсайт, не изискват предварителна идентификация, така че ние ви предоставяме достъп до съдържанието на тези услуги, без да се налага да разкривате самоличността си. В някои случаи обаче, за да можем да отговорим на вашето запитване, изпратено чрез формата за контакт на уебсайта, трябва да посочите своя имейл адрес и вашето име. В случай, че решите да не предоставяте исканите лични данни, приемате възможността да не получите отговор на вашето запитване.

Ние не гарантираме, че нашият уебсайт или каквото и да е съдържание на него винаги ще бъде достъпен или ще бъде непрекъснат. Можем да спрем или оттеглим или ограничим наличността на целия или на част от нашия сайт по бизнес и оперативни причини. Ще се опитаме да Ви уведомим разумно за всяко спиране или оттегляне.


7. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕТЕ НА КОМПАНИЯТА, РАМКИ

Можете да се свържете с нашия уебсайт, при условие че го направите по начин, който е честен и законен и не накърнява нашата репутация или не се възползва от нея. Не трябва да създавате връзка по такъв начин, че да предлагате каквато и да е форма на асоцииране, одобрение или одобрение от наша страна, когато такава не съществува.


8. СЪОТВЕТСТВИЕ

Неспазването на настоящите Условия за ползване представлява съществено нарушение на условията, при които имате разрешение да използвате нашия уебсайт, и може да доведе до предприемането на всички или някои от следните действия

 • незабавно, временно или постоянно отнемане на правото ви да използвате нашия уебсайт;
 • издаване на предупреждение;
 • съдебни производства срещу вас за възстановяване на всички разходи въз основа на обезщетение (включително, но не само, разумни административни и съдебни разноски) в резултат на нарушението;
 • допълнителни съдебни действия срещу вас; или
 • разкриване на такава информация на правоприлагащите органи, което разумно смятаме за необходимо.


9. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Тези Условия за ползване, техният предмет и тяхното формиране (и всички извъндоговорни спорове или искове) се уреждат от българското и унгарското законодателство.
И двете страни са съгласни с изключителната юрисдикция на съдилищата на България и Унгария.

10. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ако имате въпроси относно Уебсайта или тези Условия за ползване, моля, свържете се с Правното и глобалното управление на Компанията (телефон: +359281263; имейл: compliance@richter.bg).