A Magyar Kormány támogatásával, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap vagy az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával megvalósuló projektjeink
A KMR-12 jelű, „Piacorientált kutatási-fejlesztési tevékenység támogatása a közép-magyarországi régióban” tárgyú pályázati kiírásra benyújtott, „Bioszimiláris rekombináns fehérjéket tartalmazó gyógyszertermék kereskedelmi gyártásra alkalmas technológiájának validálása” című pályázatunk a Magyar Kormány támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezelésében, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával valósul meg. 

A projekt teljes költségvetése közel 720 millió forint, melyből  180 millió forint pályázati támogatás. A program 2,5 éves futamideje alatt legalább 13 fő kutató teljes munkaidejét igényli, mellyel projektünk hozzájárul a magas képzettségi szintet jelentő állások megtartásához. 

A támogatás összege: 180 066 598 Ft
Kivitelezés ideje: 2012. 06. 01. – 2014. 11. 30.
Kedvezményezett: Richter Gedeon Nyrt.

A projekt a Magyar Kormány támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezelésében, a Kutatási és Technológiai innovációs Alap finanszírozásával valósul meg.

A „Kismolekulás és fehérje gyógyszerhatóanyagok kutatása és fejlesztése a Richter Gedeon Nyrt-ben" című projekt keretében Társaságunk négy új alprojekthez nyert támogatást.
A projekt teljes költségvetése közel 1,2 milliárd forint, melyből  465 millió forint pályázati támogatás. A program 15 hónapos futamideje alatt több, mint 80 fő kutató munkáját igényli, mellyel projektünk a magas képzettségi szintet képviselő kutatói állások megtartásában mértékadó szintet képvisel.  Társaságunk számára fontos célkitűzés, hogy a klinikai vizsgálatokat jobban megalapozó transzlációs eredményekhez jusson. Ezek a kutatások nem irányulnak közvetlen módon ipari hasznosulásra, hanem elsősorban a biológiai háttérmechanizmusainak feltárását célozzák.

A támogatás összege: 465 396 783 Ft
Kivitelezés ideje: 2012. 08. 01. – 2013. 10. 31.
Kedvezményezett: Richter Gedeon Nyrt.

A projekt a Magyar Kormány támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezelésében, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával valósult meg.

„​Hatékonyság vizsgálatának új lehetőségei a gyógyszeripar számára” projekttel az Ernyo-12 projekt folytatásaként három alprojekthez nyertünk támogatást a  Társaságunknál folyó migrén-, autizmus-, obezitás kutatás klinikai vizsgálatainak megalapozásához.

A Richter Gedeon Nyrt. számára fontos célkitűzés, hogy a klinikai vizsgálatokat jobban megalapozó transzlációs eredményekhez jusson. Ezek a kutatások nem irányulnak közvetlen módon ipari hasznosulásra, hanem elsősorban a biológiai háttérmechanizmusainak feltárását célozták. A program 3 éves  futamideje alatt mintegy 200 fő kutató, technikus munkáját igényelte.

A szerződött támogatás összege: 1 351 188 616 Ft
Támogatás mértéke: 49,83%
Projekt azonosító száma: ERNYO_13-1-2013-0003
Kivitelezés ideje: 2013. 10. 10 – 2016. 11. 15.
Kedvezményezett: Richter Gedeon Nyrt.
A „Versenyképességi és Kiválósági Szerződések” pályázaton támogatást nyert „Bioszimiláris fehérjék fejlesztése” című projekt megvalósításában a Richter Gedeon Nyrt. vezetésével alakult konzorcium tagjai (az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont, és a Debreceni Egyetem) eltérő támogatási összeggel és saját forrással vesznek részt.​
A Richter Gedeon Nyrt. és konzorciumi partnereinek célja: korszerű eljárások és alapanyagok felhasználásával az eredetihez nagymértékben hasonlító gyógyszermolekulák előállítása a hatóságok által előírt klinikai vizsgálatokhoz. Az új, költséghatékony technológia kifejlesztésével a betegek a korszerű gyógyszerekhez alacsonyabb áron juthatnak majd hozzá.
A szerződött támogatás összege: 3 741 350 600 Ft
A projekt összköltsége: 6 643 797 823 Ft
Támogatás mértéke: 56,31%
Projekt azonosító száma: VKSZ_12-1-2013-0001
Kivitelezés ideje: 2014. 01. 01 – 2017. 12. 31.
Kedvezményezett: Richter Gedeon Nyrt., MTA Természettudományi Kutatóközpont, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Debreceni Egyetem által létrehozott konzorcium

A Nemzeti Technológia Program keretében támogatást nyert „Liposzómás nanogyógyszerek: nanotechnológia az irányított farmakoterápia szolgálatában” című projektre alakult konzorciumban Társaságunk a konzorciumvezető.​

A projekt célja egy világszerte bevált nano-kapszulált rákellenes szer generikus formájának kifejlesztése, törzskönyvezése, gyártása és forgalmazása, valamint további gyógyszerek nanokapszulázása, liposzómába zárása és fejlesztése. A program során további cél a Nanomedicina Kutató és Oktatási Központ létrehozása, amelynek fő tevékenysége a szakemberképzés és további nanogyógyszerek kutatása.

A támogatás összege: 518,87 MFt
Kivitelezés ideje: 2008. 11. 01 – 2014. 06. 30.
Kedvezményezett: Richter Gedeon Nyrt., Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, Semmelweis Egyetem.

A projekt a Magyar Kormány támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezelésében, a Kutatási és Technológiai innovációs Alap finanszírozásával valósul meg.

A kutatásfejlesztési és innovációs aktivitás, valamint a vállalatok és kutatási szervezetek közötti együttműködés növelése céljából kiírt Nemzeti Agykutatási Program (NAP) ‘A’ alprogramjában támogatást nyert projekt tíz intézmény konzorciális együttműködésén alapul, a konzorcium vezetője az MTA KOKI. ​

A NAP ’A-alprojekt’-jének tematikus pilléreiben tervezett kutatások elsősorban a központi idegrendszer működési zavarainak megértésére, jelentős tudományos problémákra, égető társadalmi szükségletekre és jelentős innovációs lehetőségekre irányulnak, amelyben Richter Gedeon Nyrt. a gyógyszerfejlesztéshez kapcsolódó kutatások feladataiban vesz részt.

A központi idegrendszer megbetegedései hatalmas szociális és gazdasági terhet jelentenek Magyarország és általánosságban a civilizált társadalmak számára. A terhek enyhítése csak az agy működésének és betegségeinek jobb megértését szolgáló felfedező, klinikai és gyógyszer-kutatások révén lehetséges.

A projekt teljes költségvetése: 6 951 millió Ft, futamideje: 4 év.

A szerződött támogatás összege: 6 400 millió Ft
ebből a Richter Gedeon Nyrt. támogatása: 400 millió Ft
Támogatás mértéke: 92,07%
Projekt azonosító száma: KTIA_NAP_13-1-2013-0001
Kivitelezés ideje: 2014. 12. 01 – 2017. 11. 30.
Kedvezményezett: MTA KOKI vezette 10 tagú konzorcium

A „K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések (GINOP-2.2.1-15)" keretében a Richter Gedeon Nyrt., a Szegedi Tudományegyetem, valamint az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont együttműködésének eredményeképpen a partnerek kutatás-fejlesztési kapacitásának és tudásbázisának felhasználásával, két fő termékfejlesztési területen, nőgyógyászati és biotechnológiai vonalon indultak el közös projektek a Széchenyi 2020 program keretén belül.
A konzorciális együttműködésben megvalósuló kutatás olyan K+F technológiák kifejlesztését tervezi, amelyekből származó ismeretek jelentősen hozzájárulnak a biotechnológiai úton előállított fehérjegyógyszereink hatásmechanizmusának, illetve a fellépő mellékhatások kialakulásának megértéséhez. A konzorcium vezetője a Richter Gedeon Nyrt.
A projekt teljes költségvetése: 4 891 millió Ft, futamideje: 4 év
A szerződött támogatás összege: 2 836 millió Ft
Ebből a Richter támogatása: 1 897 millió Ft
Támogatás mértéke: 57,98% (RG: 48%)
Projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1_15-2016-00007
Kivitelezés ideje: 2016. 10. 01 – 2020. 09. 30.
Kedvezményezett: Richter Gedeon Nyrt. vezette 3 tagú konzorcium 
​A „GINOP-2.3.4-15 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése" pályázaton támogatást nyert „Felsőoktatás és az ipar együttműködése az egészségiparban" című projekt keretein belül egy olyan integrált kutatási központ jön létre, ahol a terápiás termékek, gyógyszerek kutatása ötvöződik a betegségmegelőzés irányaival.

A Debreceni Egyetem a közelmúltban elsőként alakított ki gyermekgyógyászatra specializálódott innovációs központot, mely ötvözve a kísérleti oltóanyag labor munkájával, forradalmian új technológiákat honosíthat meg a gyermekkori betegségmegelőzés területén.

A speciális gyógyszerforma létrehozásával a Fluart Kft. egy teljesen új irányt nyit meg, míg a kialakítandó kísérleti vakcina üzem az elkövetkező évtizedekben olyan új fejlesztések felé nyit kapukat, melynek eredményeként egy nemzeti oltóanyag gyártó intézmény jöhet létre.

A konzorciumi kutatás fejlesztés keretében a Richter Gedeon Nyrt. részéről egy új terápiás termék fejlesztése valósul meg, melynek részei a bioszimiláris rekombináns fehérje gyártási technológia és analitikai módszerek átvétele, helyi körülményekre történő megfeleltetése.

A konzorcium vezetője a Debreceni Egyetem.

A projekt teljes költségvetése: 8 020 millió Ft, futamideje: 4 év.
A szerződött támogatás összege: 5 910 millió Ft
ebből a Richter Gedeon Nyrt. támogatása: 1 170 millió Ft
Támogatás mértéke:  57,98% (RG: 43,02%)
Projekt azonosító száma: GINOP-2.3.4_15-2016-00002
Kivitelezés ideje: 2017.01.01 – 2020.09.30.
Kedvezményezett: Debreceni Egyetem vezette 3 tagú konzorcium

A „Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése FIEK-16" pályázaton  támogatást nyert  „Integrált intelligens technológiák-szinergiaprogram; Fókuszban az energetika és gyógyszeripar" projekt fő célja egy nyílt hozzáférésű laboratóriumi infrastruktúra-hálózat kiépítése, mely tudásalapú, innovatív, és magas fokon digitalizált eljárásokkal teszi lehetővé biztonságos, kontrollált technológiák kifejlesztését, oktatását, valamint az ehhez kapcsolódó interdiszciplináris alprogramok megvalósítását. 

A projekt szervezetben 3 fő terület kapcsolódik egységbe: az IKT technológia, a gyógyszer-technológia, és az energetika.

A kialakításra kerülő kompetenciaközpont innovatív modell-technológiája rövid átfutási idővel képes az ipari igényeknek megfelelő új szolgáltatásokat nyújtani számos szakterületre, különös tekintettel az energetikaára és a gyógyszeriparra.

A gyógyszer-technológia terén a fő várható eredmény egy magas szintű szabályozással ellátott, folyamatos eljárásokat alkalmazó gyógyszergyártó modellrendszer.

A konzorcium vezetője a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), tagjai a Siemens Zrt., Nokia Kft., Magyar Villamosművek Zrt., és a Richter Gedeon Nyrt.

A projekt teljes költségvetése:  5 959 millió Ft, futamideje: 4 év.
A szerződött támogatás összege: 3 959 millió Ft
ebből a Richter Gedeon Nyrt. támogatása: 434 millió Ft
Támogatás mértéke: 66,44% (RG: 46,45%)
Projekt azonosító száma: KTIA_FIEK-16-2016-0007
Kivitelezés ideje: 2017.04.01 – 2021.03.31.
Kedvezményezett: BME vezette 5 tagú konzorcium
A „VERSENYKÉPESSÉGI ÉS KIVÁLÓSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK VKE-17" pályázaton  támogatást nyert  „Biologikumok gyártástechnológiájának optimalizálása és az azt támogató analitikai vizsgálati módszerek fejlesztése a Richter Gedeon Nyrt., a BME, az ELTE  valamint az MTA TTK  együttműködésében" projekt fő célja a Richter K+F portfóliójába tartozó biologikumok fejlesztéséhez szükséges tudás kiterjesztésével növeljük a biologikumok gyártástechnológiájának hatékonyságát, megteremtve azt a biotechnológiai ökoszisztémát, amely versenyképessé teszi a Richtert a globális értelemben vett egyik legkompetitívebb iparági területen.

A projekt több, a tagoknál megvalósuló, egymásra épülő részfeladatból áll. Céljaink között szerepel például a gyógyszerfehérjék specifikus fejlesztése érdekében megvalósítandó új alkalmazott kutatás-fejlesztési protokollok kidolgozása és alkalmazása.

A konzorcium vezetője a Richter Gedeon Nyrt, tagjai a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), MTA természettudományi Kutatóközpont, Eötvös Lóránd Tudományegyetem.

A projekt teljes költségvetése: 2 149 millió Ft, futamideje: 4 év.
A szerződött támogatás összege: 1 484 millió Ft
ebből a Richter Gedeon Nyrt. támogatása: 665 millió Ft
Támogatás mértéke: 69,05% (RG: 50%)
Projekt azonosító száma: 2017-1.3.1-VKE-2017-00002
​A kutatásfejlesztési és innovációs aktivitás, valamint a vállalatok és kutatási szervezetek közötti együttműködés növelése céljából kiírt Nemzeti Kiválósági Programban (NKP-17) támogatást nyert projekt 10 intézmény konzorciális együttműködésén alapul, a konzorcium vezetője az MTA KOKI.

A jelen projekt folytatása a 2013 december -2017 november között működő Nemzeti Agykutatási Programnak (NAP 1.0), amelyet a vezető hazai idegtudományi műhelyeket magukban foglaló NAP Konzorcium valósít meg a NAP A alprogram révén. A Konzorcium vezetője az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, tagjai az MTA Természettudományi Kutatóközpont, a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet és a Richter Gedeon NyRt., amely a gyógyszerfejlesztéshez kapcsolódó kutatások feladataiban vesz részt.

A projekt célja a NAP 1.0 segítségével elért eredmények és a létrejött kutatási és fejlesztési potenciál kiaknázása és új kutatások indítása.

A projekt teljes költségvetése: 6 500 millió Ft, futamideje: 4 év.

A szerződött támogatás összege: 6 500 millió Ft
ebből a Richter Gedeon Nyrt. támogatása: 200 millió Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Projekt azonosító száma: 2017-1.2.1-NKP-2017-00002
Kivitelezés ideje: 2017. 12. 01 – 2021. 11. 30.
Kedvezményezett: MTA KOKI vezette 10 tagú konzorcium