Programul global de conformitate Gedeon Richter, înființat în 2016, a fost introdus pentru prima dată în Ungaria și apoi în țările din Spațiul Economic European.

Programul global de conformitate al Gedeon Richter cuprinde următoarele:

  • Codul de etică;
  • Manualul privind transparența;
  • Manualul privind combaterea mitei și corupției;
  • Manualul privind interacțiunile cu profesioniștii din domeniul sănătății;
  • Manualul privind legislația farmaceutică;
  • Politica de farmacovigilență;
  • Manualul de comunicare corporativă;
  • Manualul privind conținutul și operarea site-ului web;
  • Manualul privind protecția secretelor comerciale;
  • Politica privind conflictele de interese.
Codul de etică
Codul de etică este un ghid privind conduita etică care oferă orientări generale privind conduita responsabilă, etică și legală în afaceri pentru angajații Gedeon Richter.
Manualul Anticorupție
Gedeon Richter impune respectarea celor mai înalte standarde etice și se angajează să respecte toate legile și reglementările locale și internaționale anti-mită și anticorupție care pot fi aplicabile activității sale la nivel mondial.

Respectarea Manualului Anticorupție este obligatorie pentru toți angajații  Gedeon Richter – inclusiv pentru toți angajații, managerii, directorii executivi și membrii consiliului de administrație.

Transparența în ceea ce privește publicarea transferurilor de valori
Promovarea unor relații sau interacțiuni transparente între Gedeon Richter și organizațiile de pacienți pentru părțile interesate relevante ajută la luarea deciziilor în cunoștință de cauză și contribuie la prevenirea comportamentelor neetice și ilegale.