Activitățile de promovare și comunicare ale companiei noastre sunt reglementate prin Legea Nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006. Setul intern de reguli și linii directoare oferă, de asemenea, îndrumări și promovează angajamentul nostru pentru o comunicare transparentă.

Manualul de conformitate Richter include Politica de conduită și transparență în afaceri, care înglobează și trasează reguli în stabilirea legăturilor cu profesioniștii din domeniul sănătății și organizațiile de pacienți, precum și cu privire la legislația din domeniu și transparența în comunicare.
În plus, procedurile privind promovarea medicamentelor comercializate de Gedeon Richter în România, reglementează următoarele:

 • îndatoririle și responsabilitățile celor implicați în activități promoționale;
 • gestionarea informațiilor privind siguranța medicamentelor;
 • procedura de pregătire a materialelor promoționale;
 • gestionarea mostrelor și a donațiilor de medicamente;
 • organizarea de evenimente și susținerea participării la evenimente;
 • organizarea activităților de promovare către specialiștii în domeniul sănătății;
 • elaborarea ofertelor și a promoțiilor comerciale.

Reprezentanții medicali și managerii regionali angajați în activitățile noastre de mar­keting participă în mod regulat la cursuri complexe de formare medicală și de dezvol­tare a abilităților. Compania-mamă organizează, în mod regulat, cursuri profesionale pentru managerii de produse, pe subiecte de marketing, subiecte medicale și noțiuni și cunoștințe care ajută la conceperea unor materiale ce respectă principiile unei comuni­cări, legale, eficiente și oneste.
Compania-mamă a dezvoltat o serie de linii directoare pentru a sprijini și coordona sar­cinile de marketing ale grupului Richter, inclusiv:

 • ghidul pentru dezvoltarea planului de marketing;
 • ghidul pentru soluții de marketing digital;
 • aspecte medicale și de marketing în realizarea de materiale promoționale;
 • organizarea și desfășurarea de evenimente științifice.

Cunoștințele personalului implicat în elaborarea și utilizarea materialelor sunt testate periodic.
Manualele de instruire, materialele de informare profesională și materialele promoționa­le utilizate în activitatea de instruire sunt, de asemenea, pregătite, revizuite și aprobate în conformitate cu reglementările externe și interne.