În cadrul Gedeon Richter România, noțiunea de „sănătate și securitate în muncă” este pe deplin justificată, deoarece obiectivele stabilite în fiecare an subliniază existența și funcționalitatea unui sistem multidisciplinar, de concepte teoretice, acte legislative, măsuri și mijloace tehnice, social-economice, organizatorice, de igienă și medicină a muncii etc.
În acest context, putem spune că nu numai eliminarea, sau reducerea accidentelor de mun­că și a bolilor profesionale definesc activitățile de prevenire și protecție, ci și crearea unor condiții de lucru care să asigure confortul fizic, psihic și social al lucrătorilor.

Securitatea și sănătatea salariaților sunt asigurate în toate aspectele de muncă, ceea ce presupune desfășurarea unor activități de diminuare și eliminare a riscurilor profesionale, de înlo­cuire a ceea ce este periculos cu ceea ce este nepericulos, de informare și instruire a lucrătorilor și, nu în ultimul rând, de planificare a activității de prevenire.

În anul 2020 a fost implementat și certificat Sis­temul de Management de Sănătate și Securita­te în muncă, în conformitate cu cerințele stan­dardului SR EN ISO 45001:2018. În luna septembrie aceluiași an, s-a obținut certificarea Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate în Muncă, prin auditare de către Organismul de Certificare URS ROMÂNIA.

Anual Sistemul de Management Integrat Cali­tate-Mediu-Sănătate și Securitate în Muncă este auditat extern.