Повідомлення про конфіденційність обробки даних, пов’язаних із фармаконаглядом та службою медичної інформації

("Політика конфіденційності")

 

1.       ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Адреса: 01054, м.Київ, вул.Тургенєвська, 17-б; (далі іменується "Richter" or "ми" або "нас") як контролер даних, твердо зобов’язується поважати права на захист ваших персональних даних і конфіденційність, а також зобов’язується захищати ваші персональні дані. Тому це Повідомлення про конфіденційність має на меті пояснити, як ми обробляємо та захищаємо ваші персональні дані

 • ви повідомляєте про побічну подію/побічну реакцію на ліки у зв’язку з нашим продуктом(ами),
 • ви запитуєте інформацію про один або більше наших продуктів, або
 • ви надсилаєте інші претензії чи запитання, пов’язані з проблемами фармаконагляду, побічними подіями/побічними реакціями на ліки чи медичними проблемами.
 • Ми використовуватимемо інформацію, яку ви (або інша особа) надали нам про себе чи про зв’язок із вами шляхом надсилання нам через будь-який канал (наприклад, прямий електронний лист або зв’язування з нами через одного з наших партнерів або через наші веб-сайти) запитання чи несприятливу подію/повідомлення про побічну реакцію на лікарський засіб, або зателефонувавши нам, щоб виконати необхідні дії щодо вашого запиту чи повідомлення.

  Це може включати обробку особистої інформації, що стосується вас як ідентифікованої фізичної особи або особи, яку можна ідентифікувати (тобто персональних даних), яка підпадає під дію Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних і вільного переміщення таких даних, а також скасування Директиви 95/46/EC («Загальний регламент захисту даних» або «GDPR»), а також Закону CXII 2011 року про право інформаційного самовизначення та про свободу інформації. Відповідно до GDPR ви як суб’єкт даних маєте право подати будь-яке запитання чи скаргу до компанії Richter (як контролера даних) або скаргу проти компанії Richter до органу нагляду за захистом даних за вашим постійним місцем проживання. в Угорщині, цим органом нагляду за захистом даних є Національний орган із захисту даних і свободи інформації (місце знаходження: 1024 Будапешт, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; веб-сайт: www.naih.hu ; телефон: +36 1 391 1400; факс: +36 1 391 1410; електронна адреса: ugyfelszolgalat@naih.hu ). Ми рекомендуємо спочатку зв’язатися з Richter як контролером даних, якщо у вас виникли запитання чи скарги, перш ніж надсилати запит уповноваженому органу щодо обробки ваших персональних даних, надіславши електронний лист на електронну адресу dataprotection@richter.hu або поштовим листом до відділу управління юридичними та глобальними операціями Richter (поштова адреса: 1475 Budapest Pf.: 27).

   

2.       КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ КОНТРОЛЕРА ДАНИХ ТА ЙОГО СТАРШОГО СПЕЦІАЛІСТА ІЗ ЗАХИСТУ ДАНИХ

2.1.    КОНТРОЛЕР ДАНИХ
Назва: Gedeon Richter Plc.
Місцезнаходження: Адреса: 01054, м.Київ, вул.Тургенєвська, 17-б
Веб-сайт: https://richter.com.ua/

Генеральний директор: Габор Орбан

 

2.2.    СТАРШИЙ СПЕЦІАЛІСТ ІЗ ЗАХИСТУ ДАНИХ
Адреса електронної пошти ukraine@richter.kiev.ua
+380 (44) 389-39-52 (факс)

 

3.       ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБРОБНИКІВ ДАНИХ

 1. Назва: ArisGlobal Limited
  Місцезнаходження: 16A, Lincoln Place, Dublin 2, Ireland
  Веб-сайт: https://www.arisglobal.com/
  Діяльність обробника даних: ArisGlobal надає базу даних безпеки ліків, яка допомагає нам записувати, контролювати та стежити перевіряє побічні події/побічні реакції на ліки та надає нам можливість нам пересилати звіти до регуляторного органу для виконання наших юридичних зобов’язань.
   
 2. Назва: Bioclinica Safety and Regulatory Solutions 
  Місцезнаходження: 120P – 122P, Belagola Industrial Area K.R.S. Road, Metagalli, Mysore – 570 016
  Веб-сайт: https://www.bioclinica.com/
  Діяльність обробника даних: Bioclinica виконує діяльність з обробки випадків в базі даних безпеки Arisg.

4.       ВИЗНАЧЕННЯ
"Побічна подія" означає будь-яке небажане медичне явище у пацієнта або учасника клінічного випробування, якому вводили лікарський засіб і яке не обов’язково має причинно-наслідковий зв’язок із цим лікуванням.
"Побічна реакція на лікарський засіб" означає реакцію на лікарський засіб, яка є шкідливою та ненавмисною. Підозрюється причинно-наслідковий зв'язок між лікарським засобом і явищем.
"Контролер даних" означає фізичну або юридичну особу, державний орган, агентство чи інший орган, який самостійно або спільно з іншими визначає цілі та засоби обробки персональних даних; якщо цілі та засоби такої обробки визначаються законодавством Союзу або держави-члена, контролер або спеціальні критерії для його призначення можуть бути передбачені законодавством Союзу або держави-члена.
"Обробник даних" означає фізичну або юридичну особу, державний орган, агентство чи інший орган, який обробляє персональні дані від імені контролера.

"EudraVigilance" означає централізовану європейську базу даних підозрюваних побічних реакцій на лікарські засоби, які дозволені або досліджуються в рамках клінічних випробувань у Європейській економічній зоні (ЄЕЗ).

"GDPR" означає Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/EC (Загальний регламент захисту даних).

"Служба медичної інформації" означає організаційний підрозділ компанії Richter, який надає клієнтам, медичним працівникам та/або представникам громадськості інформацію про продукцію, що продається компанією Richter.

"Фармаконагляд складне слово, що походить від pharmakon (грецьке — ліки) і vigilare (латинське — пильнувати). Воно означає захист від несприятливих наслідків фармацевтичних продуктів. Захист означає забезпечення безпечного використання ліків, оцінку їх ефективності та моніторинг нових і відомих побічних ефектів. Термін «фармаконагляд» включає будь-яку діяльність, яка здійснюється з метою забезпечення безпечного використання лікарських засобів. Відповідно до визначення Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), опублікованого в 2002 році, фармаконагляд «визначається як наука та діяльність, пов’язана з виявленням, оцінкою, розумінням і запобіганням несприятливим ефектам або будь-яким іншим проблемам, пов’язаним із застосуванням ліків».

"Особисті дані" означає будь-яку інформацію, що стосується ідентифікованої фізичної особи або особи, яку можна ідентифікувати («суб’єкта даних»). Фізична особа, яку можна ідентифікувати, — це особа, яку можна ідентифікувати прямо чи опосередковано, зокрема за ідентифікатором, таким як ім’я, ідентифікаційний номер, дані про місцезнаходження, онлайн-ідентифікатор або за одним чи кількома факторами, характерними для фізичних, фізіологічних, генетична, розумова, економічна, культурна чи соціальна ідентичність цієї фізичної особи.

 

5.       ЯК СУБ'ЄКТ ДАНИХ ПОВИНЕН БУТИ ПОІНФОРМОВАНИМ ПРО ЦЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ?

Оскільки ми описуємо можливі джерела інформації в пункті 6.2 нижче, це не є кінцевою ситуацією, коли ми отримуємо інформацію безпосередньо від суб’єктів даних (осіб, яких безпосередньо стосується несприятлива подія або яких потрібна медична інформація, пов’язана з продуктом).

Інформування суб’єктів даних про обробку даних є принципом конфіденційності. Ми зв’язані цим зобов’язанням, навіть якщо персональні дані не отримані безпосередньо від суб’єкта даних. Однак у деяких випадках ми не маємо достатньо інформації про суб’єкта даних (включаючи відсутність контактних даних). У таких випадках ми не можемо безпосередньо зв’язатися з суб’єктами даних і повідомити їх безпосередньо після отримання інформації про них від особи, яка повідомляє.

У випадках, коли джерело інформації (тобто особа, яка повідомляє) не є суб’єктом персональних даних, ми пропонуємо та заохочуємо особи, яка повідомляє, повідомити суб’єкта даних (особу, на яку це безпосередньо впливає) про існування та доступність цього Повідомлення про конфіденційність. Бажано поділитися URL-посиланням на це Повідомлення про конфіденційність або принаймні вказати вміст та/або середовище, де можна знайти Повідомлення про конфіденційність.

6.       ФАРМАКОНАГЛЯД

6.1. ЯКІ ОБСТАВИНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ?

Ми будемо обробляти персональні дані за таких обставин.

Цілі нашої обробки даних Правова основа обробки наших даних Які особисті дані ми можемо обробляти? Як довго ми зберігаємо ці дані?

Richter обробляє персональні дані, і щоб сприяти цьому Richter

 • здатний виконувати свої обов'язки, передбачені правовими нормами у зв'язку з повідомленими побічними подіями / побічними реакціями на ліки;
 • вміє керувати системою моніторингу безпеки лікарських засобів;
 • здатний виконувати зобов'язання повідомляти про побічні реакції лікарських засобів, передбачені правовими нормами.

Щоб мати можливість контролювати профіль безпеки наших продуктів, ми можемо

 • оцінити повідомлену несприятливу подію/інформацію про побічну реакцію на лікарський засіб;
 • збирати додаткову інформацію про побічну подію/побічну реакцію на лікарський засіб та обставини;
 • відповідати на запити журналістів.
 • надавати звіти про подальші дії.

Відповідно до законодавства про фармаконагляд Richter зобов’язаний реєструвати, обробляти та зберігати інформацію про побічні події/побічні реакції на ліки та персональні дані, включені до таких повідомлень, а також подавати ці звіти відповідно до чинних правових норм.

Такими правовими нормами є:

 • Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) № 520/2012 від 19 червня 2012 року щодо здійснення діяльності з фармаконагляду, передбаченої Регламентом (ЄС) № 726/2004 Європейського Парламенту та Ради та Директивою 2001/83/ЄС Європейського Парламенту та Ради;
 • Керівництво з належної практики фармаконагляду (GVP) – Модуль VI – Збір, управління та подання звітів про підозрювані побічні реакції на лікарські засоби;
 • 15/2012. (VIII. 22.) Указ міністра людських ресурсів

Персональні дані пацієнта:

 • Контактні дані (наприклад, ім’я, адреса електронної пошти, номер телефону, адреса)
 • Вік, стать, статеве життя
 • Вага Зріст
 • Етнічне походження
 • Інформація про родичів хворого
 • Минулі та поточні лікарські препарати
 • Медичний статус
 • Медична історія
 • Особа, що повідомляє дані:
 • Контактні дані (наприклад, ім’я, адреса електронної пошти, номер телефону, адреса)
 • Професія
 • Відносини з пацієнтом

Компанія Richter архівує та зберігає дані фармаконагляду доти, доки продукт має дозвіл, і протягом додаткових 10 років після припинення дії ліцензії на продаж.

 

/На основі модуля GVP VI. C.2.2.

і

пункт 2 статті 12 Імплементаційного регламенту Комісії (ЄС) № 520/2012 від 19 червня 2012 року щодо здійснення діяльності з фармаконагляду, передбаченої Регламентом (ЄС) № 726/2004 Європейського Парламенту та Ради та Директивою 2001/83 /ЄК Європейського Парламенту та Ради/

6.2. ЩО/ХТО Є ДЖЕРЕЛОМ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОБІЧНУ ПОДІЮ/ПОБІЧНУ РЕАКЦІЮ НА ЛІКИ?

Richter може отримувати інформацію про побічні явища/побічні реакції на ліки з наведених нижче джерел:

 • пацієнт;
 • медичні працівники (наприклад, лікарі, фармацевти, медичні сестри, ветеринари, стоматологи, офтальмологи, подологи, акушерки, керівники лабораторій, біомедичні працівники, фізіотерапевти, дієтологи);
 • третя особа (наприклад, член родини пацієнта, адвокат, колега);
 • публічне джерело (наприклад, професійні статті);
 • інше джерело.

  Однак у більшості випадків ми отримуватимемо персональні дані з вищезазначених джерел із прямим обміном даними, і спочатку ми не зобов’язуємо осіб надсилати нам звіт про побічну подію/побічну реакцію на лікарський засіб. Якщо ж ми отримаємо будь-яку інформацію щодо побічної події/побічної реакції на лікарський засіб, яка може бути пов’язана з будь-яким із наших продуктів, ми зобов’язані за законом збирати інформацію про такий випадок і розглядати його відповідно до визначеної процедури фармаконагляду. Це призводить до того, що за законом ми зобов’язані обробляти персональні дані після ознайомлення з такими даними.

  Зверніть увагу на те, що медичні працівники згідно із законом зобов’язані повідомляти про побічну реакцію ліків, про яку вони отримали інформацію.

  Будь ласка, також зауважте, що ми завжди зобов’язані обробляти та реєструвати контактні дані (ім’я та інші контактні дані) особи, яка повідомляє про побічну подію/побічну реакцію на лікарський засіб.

   

6.3. ФОРМИ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Richter може отримувати інформацію, адресовану безпосередньо компанії Richter, щодо побічних подій/побічних реакцій на ліки за допомогою наведених нижче форм через перелічені нижче канали:

 • Електронний – письмовий / поштовий – письмовий / особистий – усний
 • спілкування електронною поштою;
 • особисте спілкування;
 • телефонний зв'язок;
 • веб-сайти компанії Richter, соціальні мережі;
 • поштові листи.

6.4. ЩО МИ РОБИМО З ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ПОБІЧНУ ПОДІЮ/ПОБІЧНУ РЕАКЦІЮ НА ЛІКИ?

Процедура звітності з фармаконагляду суворо регулюється нормативно-правовими актами Європейського Союзу та національним законодавством. Під час обробки звітів ми можемо виконувати такі дії:

 • Отримання інформації про побічну подію/побічну реакцію на лікарський засіб електронною поштою, через веб-сайти, через телефонні дзвінки, через поштові листи, через обмін особистою інформацією, через пошук у відкритих джерелах.
 • Реєстрація та обробка побічної події / побічної реакції на лікарський засіб у власній, національній та міжнародній базах даних.
 • Оцінка побічної події/побічної реакції на лікарський засіб (тобто медична оцінка звіту про побічну подію)..
 • Відслідковування несприятливої події. (Тобто ми можемо ставити запитання у зв’язку з несприятливою подією, якщо спочатку наданої або доступної інформації недостатньо для комплексної оцінки випадку).
 • Передача та розкриття даних про побічну подію/побічну реакцію на лікарський засіб одержувачам, зазначена у пункті 6.5 нижче.

   

6.5. ЧИ РОЗКРИВАЄМО АБО МИ ПЕРЕДАЄМО ВАШІ ОСОБИСТІ ДАНІ?

Відповідно до законодавства про фармаконагляд Richter може надавати персональні дані у зв’язку з інформацією про фармаконагляд

 • особам (філіями та представництвам) у складі Richter Group;
 • регуляторним органам, національним органам охорони здоров’я, включно з поданням справи в систему EudraVigilance (однак передача персональних даних до системи EudraVigilance відбувається дуже рідко, оскільки достатньо анонімних даних);
 • постачальникам послуг для Richter, які є частиною системи та процесів фармаконагляду Richter. Ми надаємо відповідні заходи безпеки та гарантії для передачі даних (включно з передачею даних постачальникам послуг, заснованим у третіх країнах)
 • комерційним партнерам (з якими ми виходимо на ринок з однаковими фармацевтичними продуктами в різних країнах на основі комерційних угод).

   

7.       МЕДИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА СЛУЖБА

7.1.    ЯКІ ОБСТАВИНИ ЩОДО ПОЧАТКУ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ?

Ми оброблятимемо персональні дані за таких обставин, якщо запитання/запит не стосується питань, пов’язаних із фармаконаглядом, оскільки в такому випадку застосовується Розділ 6.

Мета обробки наших даних Правова основа обробки наших даних Які особисті дані ми можемо обробляти? Як довго ми зберігаємо ці дані?
Щоб відповісти на ваше запитання та виконати ваш запит. Ваша попередня інформована згода.

Ваші контактні дані та дані, надані у вашому запиті.

(наприклад: ім’я, адреса електронної пошти, номер телефону, дані, пов’язані зі здоров’ям, інші дані, які ви надаєте нам у спілкуванні.)

До отримання відповіді на ваше запитання/запит, але дані зберігатимуться щонайбільше п’ять років.

 

7.2.    ЩО/ХТО Є ДЖЕРЕЛОМ ЗАПИТУ/ПИТАНЬ НА МЕДИЧНУ ІНФОРМАЦІЮ?

Richter може отримувати медичну інформацію та медичні запити з наведених нижче джерел:

 • пацієнт;
 • медичні працівники (наприклад, лікарі, фармацевти, медичні сестри, ветеринари, стоматологи, оптики, подологи, акушерки, директори лабораторій, біомедичні працівники, фізіотерапевти, дієтологи);
 • третя особа (наприклад, член родини пацієнта, адвокат, колега).

7.3. ФОРМИ ОТРИМАННЯ ЗАПИТ/ПИТАННЯ НА МЕДИЧНУ ІНФОРМАЦІЮ
Компанія Richter може отримувати запити/запитання щодо медичної інформації, адресовані безпосередньо компанії Richter, заповнивши наведені нижче форми через перелічені нижче канали:
 • електронний – письмовий / поштовий – письмовий / особистий – усний;
 • особисте спілкування;
 • телефонний зв'язок;
 • веб-сайти Richter, соціальні мережі;
 • поштовий лист.

7.4. ЩО МИ РОБИМО З МЕДИЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, МЕДИЧНИМ ЗАПИТОМ?
Під час обробки отриманих нами даних ми можемо виконувати такі дії:
 • Отримання інформації через електронну пошту, через веб-сайти (включаючи соціальні мережі), через телефонні дзвінки, через поштові листи, через обмін особистою інформацією.
 • Реєстрація та обробка медичної інформації у власній базі даних або базах даних договірного партнера.
 • Оцінка медичної інформації.
 • Відслідковування за медичним запитом.
 • Передача та розкриття персональних даних одержувачам, зазначеним у пункті 7.5 нижче.

7.5. ЧИ РОЗКРИВАЄМО АБО МИ ПЕРЕДАЄМО ВАШІ ОСОБИСТІ ДАНІ?
Щоб відповісти на ваші запитання або відповісти на ваш запит, Richter може надати особисті дані:
 • організаціям (Gedeon Richter Plc. як материнська компанія, інші філії та представництва) у складі групи Richter;
 • постачальникам послуг для Richter, які є частиною медичної інформаційної системи та процесів Richter.

8.       ІНШІ ЗАПИТАННЯ

8.1.    ЯКІ ОБСТАВИНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ?

Ми оброблятимемо персональні дані за таких обставин, якщо запитання/запит не стосується питань, пов’язаних із фармаконаглядом, оскільки в такому випадку застосовується Розділ 6, або запитів/запитань щодо медичної інформації, оскільки в такому випадку застосовується Розділ 7.

Мета обробки наших даних Правова основа обробки наших даних Які особисті дані ми можемо обробляти? Як довго ми зберігаємо ці дані?
Для виконання вашого прохання. Ваша попередня інформована згода.

Ваші контактні дані та дані, надані у вашому запиті.

(наприклад: ім’я, адреса електронної пошти, номер телефону, дані, пов’язані зі здоров’ям, інші дані, які ви надаєте нам у спілкуванні.)

До отримання відповіді на ваше запитання/запит, але дані зберігатимуться щонайбільше п’ять років.

 

8.2.    ЩО/ХТО Є ДЖЕРЕЛОМ ЗАПИТУ?

Richter може отримувати запити з наведених нижче джерел:

 • пацієнт;
 • медичні працівники (наприклад, лікарі, фармацевти, медичні сестри, ветеринари, стоматологи, оптики, подологи, акушерки, директори лабораторій, біомедичні працівники, фізіотерапевти, дієтологи);
 • третя особа (наприклад, член родини пацієнта, адвокат);
 • інше джерело.
8.3. ФОРМИ ОТРИМАННЯ ІНШИХ ЗАПИТІВ
Компанія Richter може отримувати інші запити, адресовані безпосередньо компанії Richter, за допомогою наведених нижче форм через перелічені нижче канали:
 • електронний – письмовий / поштовий – письмовий / особистий – усний
 • спілкування електронною поштою;
 • особисте спілкування;
 • телефонний зв'язок;
 • веб-сайти Ріхтера;
 • поштовий лист.

8.4. ЩО МИ РОБИМО ЗІ ЗАПИТОМ?
Під час обробки запитів ми можемо виконувати такі дії:
 • Отримання запиту електронною поштою, через веб-сайти (включаючи соціальні мережі), через телефонні дзвінки, через поштові листи, через обмін особистою інформацією,
 • Реєстрація та обробка запиту у власних базах даних.
 • Оцінка запиту.
 • Відслідковування запиту.
 • Передача та розкриття персональних даних одержувачам, зазначеним у пункті 8.5 нижче.

8.5. ЧИ РОЗКРИВАЄМО АБО МИ ПЕРЕДАЄМО ВАШІ ОСОБИСТІ ДАНІ?
Richter може надати особисті дані у зв’язку із запитом:
 • від організацій (Gedeon Richter Plc. як материнська компанія, інші філії та представництва) у складі групи Richter;
 • від договірних партнерів Richter (наприклад, від адвокатів, консультантів, незалежних експертів, комерційних партнерів).

   

9.       ЯКІ ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇЇ МИ ВИКОРИСТОВУЄМО?
Коли ми обробляємо (зокрема розкриваємо) персональні дані, ми завжди забезпечуємо конфіденційність персональних даних, застосовуємо обмежений доступ до персональних даних, накладаємо договірні гарантії на наших партнерів і постачальників послуг, використовуємо внутрішні процедури для дотримання наших зобов’язань щодо захисту даних, вживаємо достатніх технічних та організаційних заходів для захисту персональних даних, і ми забезпечуємо дотримання принципів захисту даних, особливо принципу мінімізації даних та обмеження часу та мети.


10.   ЯКІ ВИ МАЄТЕ ПРАВА ЩОДО ВАШИХ ОСОБИСТИХ ДАНИХ
Ви маєте право:

 • запитувати доступ до ваших персональних даних,
 • вимагати передачі ваших персональних даних вам або іншій особі,
 • обмежити обробку ваших персональних даних,
 • вимагати виправлення або видалення неправильної або застарілої інформації,
 • вимагати видалення ваших персональних даних (стосовно персональних даних, які обробляються на основі вашої згоди),
 • заперечувати проти обробки ваших персональних даних у конкретних випадках (стосовно персональних даних, які обробляються на основі нашого законного інтересу та правового регулювання).

  Якщо ви оскаржуєте використання ваших персональних даних, ви також можете попросити нас обмежити обробку цих даних.

  Якщо ми використовуємо ваші персональні дані на основі вашої згоди, у більшості випадків ви можете відкликати цю згоду.

  Зверніть увагу на те, що вищезазначені права можуть бути обмежені. Відповідно до закону ми зобов’язані обробляти дані фармаконагляду. У цих випадках ми не маємо права видаляти деякі ваші особисті дані.

  Звичайно, якщо законодавчі норми дозволяють нам, ми припинимо обробку даних і видалимо ваші дані з цією метою.

  Щоб скористатися своїми правами, надішліть нам свій запит за однією з наших контактних даних, як зазначено вище. Крім того, ви маєте право подати скаргу до наглядового органу із захисту даних, як зазначено в першому, базовому розділі цього Повідомлення про конфіденційність.

Також зверніть увагу, що нам може знадобитися перевірити вашу особу, перш ніж ми задовольнимо ваш запит. Тому ми можемо попросити вас надати нам деякі додаткові дані.