Gedeon Richter в цифри
0
Глобално присъствие
0
Производствени единици
0
Търговски представителства
0
Дъщерни дружества
0
Брой служители
За нас
Гедеон Рихтер АД е специализирана фармацевтична компания, ориентирана към иновации. Компанията, която е с централно управление в Унгария, осигурява ефективно лечение в над 100 държави по света.

Дейностите на унгарската мултинационална компания са вертикално интегрирани и обхващат цялата  верига от научноизследователска и развойна дейност през производство до продажби и маркетинг. Целта на Richter е да помогне на обществеността да се бори с болестите с иновативни продукти и по този начин да помогне за подобряване на качеството на човешкия живот.

Нашата История
Историята на Gedeon Richter започва през 1901 г., когато основателя, фармацевтът Гедеон Рихтер купува аптеката Sas, която е действаща все още и е собственост на Компанията. Точно лабораторията на аптеката е мястото, където Рихтер не само създава своята компания, но и полага основата за цялата унгарска фармацевтична индустрия.