Име на компанията:  Гедеон Рихтер България ЕООД
 Седалище и адрес:  1379 София, бул. "Акад. Иван Гешов" 2Е.,България
 IN: 204941177
 EU Community VAT Identification No.:  BG 204941177
 Phone:    +359 2 8129063