Стратегическата цел на Gedeon Richter Plc. за периода 2018 – 2028 година е да се превърне във водеща фармацевтична компания в класа на средно големите фармацевтични дружества, базирани в Европа.

Стратегическата цел на Gedeon Richter Plc. за периода 2018 – 2028 година е да се превърне във водеща фармацевтична компания в класа на средно големите фармацевтични дружества, базирани в Европа.

В този аспект продуктовото портфолио, съответното ноу-хау, инфраструктурата и търговските възможности непрестанно се развиват с фокус върху интелектуални продукти с висока добавена стойност в допълнение към традиционните и генерични лекарства. Ето защо компанията инвестира ресурси към области, в които има специализирани познания: разработване на продукти за заболявания на ЦНС, женско здраве и биоподобни.

Нашата стратегия задава ясна посока за развитие за всеки елемент от нашето изключително разнообразно продуктово портфолио. В стратегията на компанията се открояват няколко основни стълбове на развитие, които вземат предвид различните характеристики на цикъла на живот на всеки продукт и предоставят единна рамка за управление на портфолиото. Продукти в начален етап на жизнения цикъл, които позволяват надграждане в дългосрочен план, формират колоната на оригинални проучвания и разработки. Продуктите, които се очаква да бъдат двигател на развитието на компанията в периода 218-2028 година, са патентованият изключително успешен Cariprazin на Richter и продуктите в областта на женското здраве. Те формират портфолиото, което е в етап на растеж. Продукти, които са доказани във времето и рентабилни, формират третия стълб - този на генеричните продукти и традиционното портфолио, които в своя жизнен цикъл са в етап на зрялост.

Управлението на портфолиото според жизнения цикъл допринася за успешното прилагане на нашата стратегия и нашата мисия да предоставим висококачествени лекарства на пациентите по света на достъпни цени.