Гедеон Рихтер АД е специализирана фармацевтична компания, ориентирана към иновации. Компанията, която е с централно управление в Унгария, осигурява ефективно лечение в над 100 държави по света. Дейностите на унгарската мултинационална компания са вертикално интегрирани и обхващат цялата верига от научноизследователска и развойна дейност през производство до продажби и маркетинг. Целта на Richter е да помогне на обществеността да се бори с болестите с иновативни продукти и по този начин да помогне за подобряване на качеството на човешкия живот.