Със своята завидна 120-годишна история фармацевтично производство, Gedeon Richter заема водещо място в отрасъла във всички аспекти и в световен мащаб. Дружеството произвежда над 200 вида лекарствени продукта, включително оригинални, генерични, биоподобни и лицензирани продукти. Richter традиционно използва активни вещества собствено производство в лекарствата и различните препарати, като например инжекции, кремове и унгвенти. Дружеството също произвежда значителни количества активни фармацевтични съставки за продажба.
Производство на активни съставки
Производството на активни вещества се извършва в 8 завода в Унгария, като всеки от тях произвежда междинни продукти и всички освен един произвеждат активни съставки. Половината от заводите се намират в Будапеща, а другата половина са в Дорог, с тенденция за пренасочване на производството към  Дорог. Почти хиляда души участват в производството на активни вещества в двата обекта.
Произвеждаме активни съставки за нашата широка гама от гинекологични продукти, препарати за централната нервна система, сърдечносъдова система, гастроинтестинален тракт, мускулни релаксанти, антиалергични, хемостатични, фунгицидни препарати, както и средства за лечение на рани и цитостатици. Работим също с материали от растителен и животински произход, но днешното производство основно се базира на химически и ферментационни процеси.
Будапеща
Най-старата производствена база на активни субстанции на дружеството, която е на цели 115 години, се намира в Будапеща. С над 400 служители, наети към момента в четирите завода за активни фармацевтични съставки (Химически I, Химически III, Биохимически I и Биохимически II), там се произвеждат стероидни и синтетични активни вещества и техните междинни продукти, както и активни съставки, извлечени от растения и животински органи.
Дорог
Заводът в Дорог е собственост на Richter от повече от 50 години и днес е най-голямата база за производство на активни вещества. Четирите завода, които функционират там (Завод за синтетични I, Завод за синтетични III, Завод за стероиди и Завод за стероиди II), произвеждат стероиди и синтетични активни съставки, както и междинни продукти за препарати, които се използват в множество терапевтични области. Обектът в Дорог има персонал от общо 1000 души, 500 от които работят директно в производството.

Вследствие на развитието през последните години, заводите в Дорог са придобили огромно значение за производството на активни съставки за продуктите в портфолиото за женско здраве. Двата завода за стероиди разполагат със специалисти с обширни познания в сферата на химията на стероидите, производствен опит и специална техническа база. Те осигуряват активни вещества за постоянно разширяващото се гинекологично портфолио.

В Дорог се произвеждат и активните съставки на едни от най-известните ни продукти – генерични и патентовани антипсихотици.

Готови лекарствени продукти
Готовите лекарствени продукти се произвеждат в Будапеща и в три чуждестранни производствени обекта. Около 65% от готовите лекарствени продукти се произвеждат в Будапеща, 16% в Русия, 12% в Румъния и 8% – в Полша.
Будапеща
Gedeon Richter произвежда над 2000 препарата в пет завода с общ персонал над 1000 човека.

Гел и унгвент се произвеждат в Галеновия завод, твърдите дозирани лекарствени форми – в завода за таблетки и опаковане, а парентералните препарати – в заводите за производство на инжекции и техните опаковки. От унгвентите се произвеждат милиони бройки, инжекциите се произвеждат на стотици партиди, а таблетките и капсулите наброяват милиарди. Изцяло в Будапеща се произвеждат твърдите дозирани лекарствени форми собствено производство и продуктите за женско здраве. Еединствено там има възможност за производство и опаковане на стероиди.

Gedeon Richter Russia
Продуктите на Gedeon Richter винаги са били много популярни на руския пазар поради своята надеждност, ефективност и достъпност. Затова и през 1996 г. се създава производствена единица в гр. Егоревск до Москва.

Gedeon Richter RUS участва в производството на готови дозирани лекарства и опаковки за лекарства в твърда форма (таблетки или капсули). Продуктите му покриват няколко терапевтични области, които включват антиалергични, сърдечно-съдови, противоязвени, противовъзпалителни, транквилизатори и антибактериални препарати. Най-големите му пазари са страните от ОНД и Унгария.
Дружеството има екип от около 400 служители, като този брой постоянно нараства поради разрастването на неговите операции.
Руският производствен обект работи, като следва стандарта за добра производствена практика GMP и регламентите на стандартите ISO.

Gedeon Richter Romania
Историята на дружеството Gedeon Richter Romania, намиращо се в Търгу Муреш, датира от 1985 г., когато там са положени основите на фармацевтичния завод Armedica. Производството започва четири години по-късно. През 1998 г. Richter закупува 50,98% мажоритарен дял в Armedica от румънската държава.

Благодарение на непрекъснатото развитие на обектите (създаване на регионална лаборатория за развойна дейност и логистичен център, развитието на заводите за производство на таблетки, унгвенти и готови лекарствени продукти, както и модернизация на обслужващите звена), съвременните препарати, произведени от румънското дъщерно дружество, отговарят на законовите норми, а дружеството е преминало през няколко успешни румънски и международни инспекции за добри производствени практики.

Gedeon Richter Polska
Голямото химическо дружество в Полша отпреди Втората световна война Grodziskie Zaklady Farmaceutyczne започва дейност през 1885 г. То се присъединява към групата дружества на Richter през 2002 г., когато Richter придобива 51% мажоритарен дял.

Оттогава участието на Gedeon Richter в дружеството се увеличава до 99,8%, като са изпълнени големи програми за увеличаване на капитала, включително модерен завод за производство на готови дозирани лекарствени продукти, пилотен завод и склад.

С персонал от 740 служители Gedeon Richter Polska участва в производството на готови дозирани лекарства и опаковки за твърди дозирани лекарствени форми (таблетки или капсули). Продуктовото портфолио включва стомашно-чревни, сърдечно-съдови и противовъзпалителни препарати.

Подобно на дружеството-майка, GR Polska също извършва дейност, свързана с маркетинг, популяризиране и НИРД.

Биоподобни
Richter-Helm BioLogics
През 2007 г. Richter заедно с Helm AG основават съвместното предприятие Richter-Helm Biologics в Германия.

Специализира в продукти, произведени от бактерии и дрожди, като може да се похвали с успешна 30-годишна история. Видовете продукти, произведени в двата им завода с добри производствени практики, включват рекомбинантни протеини и пептиди, плазмидна ДНК и бактериални ваксини. Екипът от 240 добре обучени служители помага на клиентите с разработване на процеси, доставка на продукти за клинични изпитвания, търговска продукция, вътрешен контрол на качеството и освобождаване от квалифицирано лице. Двата производствени завода, сертифицирани по изискванията за добра производствена практика GMP, имат биореакторен капацитет до 1500 литра. Richter-Helm непрестанно поддържа най-високи стандарти на фармацевтично качество. Това е потвърдено от мащабните регулаторни органи, включително EMA, FDA, PMDA, ANVISA и MFDS, както и редица одити от клиенти.

Дебрецен
Gedeon Richter също има значителни възможности в развитието на ферментацията по метода на клетки от бозайници, и производството на биологични продукти. През 2008 г. Richter инвестира в изграждането на производствени мощности за биологични продукти в Дебрецен, Унгария

Днес има два работещи завода, съоръжение за лекарствени вещества с общ капацитет за ферментация от 18 000 литра, включително биореакторни линии от неръждаема стомана и за еднократна употреба и завод за производство на лекарства с две поточни линии за пълнене и затваряне, които включват флакони, патрони и предварително напълнени спринцовки,  в допълнение към възможността за лиофилизация. Обектът в Дебрецен има над 300 висококвалифицирани сътрудници в производството и поддръжката, включително инженерство, осигуряване и контрол на качеството.