Десети октомври е Световният ден на психичното здраве – денят, в който честваме психичното здраве, повишаваме информираността за него и се стремим да намалим предубежденията на обществото към психичните разстройства, като носим международния символ – зелена панделка.

По данни на Световната здравна организация 1 от всеки 4 души развива психично или неврологично разстройство в някакъв момент от живота си. Над 450 милиона души в света имат някакъв психичен проблем, но около две трети от тях никога няма да потърсят помощ заради предубежденията и дискриминацията в обществото.

В Gedeon Richter здравето е нашата мисия и тъй като сме убедени в голямото значение на психичното здраве, ние се стремим активно да търсим решения, които осигуряват психично здраве за всички. Една от областите, в които са насочени научните изследвания на нашите оригинални лекарства, е разработването на терапии за централната нервна система. Компанията Gedeon Richter се гордее, че разполага с разнообразие от продукти, които облекчават психични проблеми при хората от цял свят.

Наред с разработването на нови лекарства за лечение на различни психични разстройства, Gedeon Richter отделя специално внимание на подкрепата за медицинските специалисти, пациентите и обгрижващите ги лица, като им предоставя актуална информация за едно от най-тежките психични разстройства – шизофренията, на следната интернет страница: https://schizophrenia.life/public/.

Вярваме, че с научни изследвания, развойна дейност и обучение можем да повишим информираността и да постигнем психично здраве за всички! Чествайте Световния ден на психичното здраве заедно с нас като споделите тази публикация!