Гедеон Рихтер представя първото кардио приложение, създадено на български език

Кръвното Ми – следете кръвното си налягане у дома!

Споделяйте лесно и бързо измерените стойности с Вашия лекар!

 

Гедеон Рихтер България създаде иновативно приложение за всички пациенти със сърдечно-съдови проблеми и за техните лекари, за да могат да следят кръвното си/ им налягане – апликация за смартфони и таблети, съвместима с Android и iOS. Приложението може да бъде намерено и свалено от Google Play или от App Store под името „Кръвното Ми“. Допълнителна информация може да бъде намерена и на www.kravnotomi.bg.

Уникалността на апликацията е, че изцяло създадено на български език от местен разработчик. Тя дава възможност на потребителя да въвежда измерените дневни стойности на кръвното му налягане удобно и бързо. Последващото споделяне с лекуващия лекар става посредством само един клик. Възможно е да се извлече бърза справка за минали периоди, както и да се генерира графика на измерените стойности спрямо нормите.

Приложението е разработено да има различни функционалности, които да подпомогнат пациент и лекар в следенето на кръвното налягане на пациента:

  • Една от възможностите е менюто „Как да измеря“, даваща детайлна информация за коректното измерване на кръвното налягане в 6 лесни стъпки.
  • Най-важната характеристика се състои в менюто „Въведи“, където потребителят може да записва стойностите на кръвното си налягане и на пулса си, следвайки инструкциите на наблюдаващия го лекар за времево отчитане – два пъти дневно, три пъти за деня или само веднъж, например вечерно измерване. Възможно е еднократното записване на резултати да бъде настроено за едно и също време на денонощието – сутрин, обед, вечер. В същото време апликацията запазва история на въведените измервания и така потребителят може да генерира запис за минал период в календара му.
  • Друга полезна особеност на „Кръвното Ми“ е менюто „Статистики“. Потребителят може да зададе конкретен период и да проследи статистика на измерванията си, която може да бъде представена като: 1. графика; или под формата на 2. Диаграма, която може да бъде споделена с лекуващия лекар посредством e-mail, Viber, messenger и др. платформи за споделяне на информация.
  • Има опция за напомняне на пациентите да си измерят кръвното налягане и/или да си вземат изписаните лекарства, като те самите могат да зададат времето за това известяване.

 

За повече информация може да посетите и фейсбук страницата на приложението:

https://www.facebook.com/kravnotomi