Гедеон Рихтер България подкрепя Институт Лист/ Унгарския културен институт София в реализиране на първата по рода си кампания за насърчаване на велосипедното движение в София проекта ”Bike & Culture”

Гедеон Рихтер България подкрепи на драго сърце социално-отговорната кампания на Унгарския културен институт “Biкe & Culture”.

Проектът е изработен за поставяне на съоръжения за паркиране на велосипеди при софийските културни институции с цел да се улесни достъпността на културните обекти с велосипед, да се стимулира посещаемостта на културни събития, да се повиши видимостта на културните институции и др., като съчетае два основни за Унгарския културен институт елемента: устойчивост и култура.

Проектът обедини няколко европейски културни института от клъстера EUNIC в България в България в обща идея за насърчаване на велосипедния достъп до културни обекти и институции чрез изграждане на специални велосипедни паркинги в близост до тях. Всеки партньор на инициативата избра по едно ключово за културния живот на София място, на което да бъде подарено по едно съоръжение.

Главна цел на инициаторите на проекта от страна на Унгарски културен институт е чрез кампанията да се изгради още по-силна връзка между партньорските организации и някои от най-популярните музеи, галерии, театри, кина и концертни зали в столицата.

”Bike & Culture”е проект, който насочва вниманието върху културата чрез велосипедния спорт, като насърчава хората да ползват по-често велосипеди за придвижване, като допринася за осигуряването на необходимите удобства за целта. Провежда се под знака на Европейската седмица на мобилността.

Инициативата даде възможност пред 12 културни организации като музеи, галерии и кина да се поставят велостойки, изградени с подкрепата на партньори от мрежата на чуждестранните културни институти и спонсори.

Локациите, пред които се поставят съоръженията са Зала “България”, Съюз на българските художници, Галерия Академия – НХА, Национална художествена академия, Национална художествена галерия – Квадрат 500 , Кино Одеон, Национална художествена галерия – Двореца, Национален археологически музей – БАН, Национален природонаучен музей – БАН, Регионален исторически музей София, Столична Библиотека, Френски културен институт, Гьоте Институт.

Инициативата е подкрепена от Столична община, Банка ДСК, Новател, Гедеон Рихтер и Унгаро-българската стопанска камара.