Нетипичният антипсихотик на Gedeon Richter, Reagila, съдържащ активната съставка карипразин, беше награден с наградата „Лекарство на 2019 година“ от Унгарското дружество за експериментална и клинична фармакология (MFT). Всяка година тази престижна награда признава най-модерните и ефективни продукти, които правят значителен пробив в лечението на заболяване. Наградата бе връчена на Ерик Богш, председател на Съвета на Gedeon Richter Plc., от д-р Петер Фердинанди, президент на MFT.

Cariprazine е оригинален нетипичен антипсихотик, разработен в Унгария, който през 2015 г. получи разрешение за употреба в САЩ под марката Vraylar за лечение на шизофрения и маниакални или смесени епизоди, свързани с биполярно разстройство тип I, а през 2019 г. - за биполярна депресия. През 2017 г. той е регистриран в 28 държави-членки на Европейския съюз под марката Reagila за лечение на шизофрения.

Комитетът за оценка, поканен от ръководството на MFT - органът, който представя предложението, въз основа на което ръководството на MFT и Общото събрание взема решение за наградата чрез тайно гласуване - препоръча Reagila за наградата „Лекарство на 2019 година“ преди всичко заради специалния механизъм на действие и добавена стойност във вътрешните изследвания и разработки.

Д-р Петер Фердинанди, президент на Унгарското дружество за експериментална и клинична фармакология (MFT), Заместник ректор на катедра Наука и Иновации в университет Semmelweis, отбелязва следното по време на церемонията по награждаване, проведена в  университета: „Карипразин е медикамент с уникален набор от ползи, неговата ефикасност е доказана не само в лечението на позитивните и негативните симптоми на шизофренията, но също и в терапията на смесени епизоди на остро маниакално разстройство, остра депресия и остро биполярно разстройство при клинични проучвания, а спектърът на страничните му ефекти също е много благоприятен. В продължение на много години карипразин е първият наистина унгарски медикамент, чието откриване и развитие са свързани с изследователите на Gedeon Richter Plc. Лекарството е достъпно за пациентите по цял свят, очаква се да има голямо бъдеще и с право спечели наградата за „Лекарство на 2019 година“.

След като получи наградата, Ерик Богш, председател на Съвета на Gedeon Richter Plc., отбеляза: „Мисля, че тази награда показва, че трябва да се обърне специално внимание на научноизследователсктата и развойна дейност, които ни позволяват да създадем висока интелектуална добавена стойност за държавата, което от своя страна е един от ключовите елементи за поддържане и повишаване на конкурентоспособността. Успехът на карипразин надхвърля Richter. Той има историческо значение за унгарската фармацевтична индустрия и медицина, тъй като е първият оригинален продукт, разработен в Унгария и представен на американския пазар. За нас е голямо удовоствие, че от октомври 2018 г. нашето уникално лекарство, резултат от 18 години изследвания и разработки, е достъпно за унгарските пациенти с ценова субсидия,.“

Молекулата карипразин е открита от изследователите на Richter в началото на първото десетилетие на 21 век и е доразвита в сътрудничество с Forest Laboratories (по-късно Actavis, Allergan, след това Abbvie). От официалното си представяне през март 2016 г., повече от 320 000 пациенти са лекувани с него и повече от 2 милиона рецепти са създадени в Щатите. Антипсихотикът е вече наличен в 26 държави по света, в 21 от тях, включително и Унгария, с ценова субсидия. Напоследък Richter сключи и редица лицензионни споразумения с местни партньори, което ще направи карипразин достъпен на основните пазари по света.

Успехът на медикамента вече е потвърден от престижни награди: през март 2018 г. Унгарската фондация за иновации присъди наградата за иновации на Richter Gedeon Plc., а през есента на 2019 г. Реагила е наградена с наградата на Galenus von Pergamon в категорията специализирани грижи, известна още като неофициалната „Нобелова награда“ по фармакология в Германия.

За наградата „Лекарство на годината“ и Унгарското дружество за експериментална и клинична фармакология

Унгарското дружество за експериментална и клинична фармакология (MFT) е сдружение с нестопанска цел, създадено през 1962 г. от водещи унгарски фармаколози. Целта на Обществото е да развие фармакологията и клиничната фармакология, както и вътрешните изследвания и иновации на лекарствата (включително предклинично и клинично развитие и тестване на медицински изделия и техните комбинации от лекарства), да създаде организационна рамка за координация, за насърчаване на студентите и следдипломно обучение на специалисти, за да се подпомогне изучаването на всички отрасли на фармакологията и да се създадат национални и международни професионални форуми за обсъждане и публикуване на резултатите от нея. Повече информация на www.huphar.org.

Наградата „Лекарство на годината“ е създадена от MFT през 1997 г. с намерението да използва своя професионален престиж за насърчаване на благородната кауза, разпространението на най-модерните, най-ефективните и най-полезни за пациента фармацевтични продукти при лечението на пациенти в Унгария. Фармацевтичните производители и/или дистрибутори, регистрирани в Унгария, могат да кандидатстват за конкурса „Лекарство на годината“ с лекарствен продукт, който има разрешение за употреба в ЕС и/или Унгария.

За да оцени подадените заявления, ръководството на MFT създава комисия за оценка, която да подготви експертно становище, което се основава и на становището на външни експерти. Въз основа на тази оценка ръководството на MFT внася предложение с тайно гласуване за предоставяне на наградата и окончателното решение се взема от Общото събрание.

Критерии за оценка: новост на механизма на действие; пионерни химични и/или биологични научни открития; дали лекарството запълва липса в Унгария в дадената терапевтична област; благоприятни странични ефекти и профили на взаимодействие; благоприятен метаболизъм и фармакокинетични свойства; по-добра терапевтична ефективност; рентабилен, удобен за употреба продукт; добавена стойност във вътрешните изследвания и разработки; оборот на вътрешния пазар.