Richter произвежда повече от 200 лекарства и осигурява ефективно лечение на пациенти в 100 страни.
Групата Richter произвежда повече от 200 лекарства, а нейните продукти включват оригинални, генерични и лицензионни продукти, които осигуряват ефективни, модерни и на достъпни цени лечения в почти всяка терапевтична област. Gedeon Richter предлага ефективни терапии най-вече в областите гинекология, сърдечносъдова и централна нервна система.