Продуктите, разработени за въздействие върху централната нервна система, са важна и постоянно растяща част от продуктовата гама на Рихтер. Една от целевите области на нашите оригинални изследвания на медикаменти е разработването на нови лекарства за централната нервна система.

Един от най-известните оригинални продукти на Рихтер се използва за лечение на хронични нарушения на мозъчната циркулация и е на пазара повече от трийсет години.

Централната нервна система (ЦНС) е фокусът на оригиналните изследвания на Рихтер. През 1999 г. компанията взема решение, че вместо да извършва изследователска дейност в няколко терапевтични области, тя ще концентрира усилията си за научноизследователска и развойна дейност в тази специфична област, използвайки традициите, експертния опит и научните постижения, които са натрупали в тази област през предходните десетилетия.
Най-продаваният продукт от нашето портфолио за ЦНС и в същото време един от най-известните оригинални продукти на Рихтер е Cavinton. Продуктът, който е резултат от повече от 20 години научноизследователска и развойна дейност, се използва за лечение на хронични нарушения на мозъчното кръвообращение и е на пазара от четиридесет години.
Последното допълнение към портфолиото е нашият антипсихотик, който се превърна в блокбастър в САЩ. Научете повече за cariprazine

В допълнение нашите лекарства за централна нервна система включват анестетици, лекарства против тревожност, хапчета за сън/сънотворни, съвременни антиепилептични лекарства, както и медикамент за лечение на невропатна болка.

Стратегическа цел на Рихтер е да осигури непрекъснато разширяваща се продуктова линия в този сегмент. В момента имаме няколко молекули-кандидати, които някой ден ще осигурят ефективно лечение на депресия, шизофрения и други биполярни разстройства.