Richter идентифицира потенциално нарастващата важност на биологичните лекарства в средносрочен и дългосрочен аспект и през 2006 г. взима стратегическото решение да навлезе в тази нова област с висока добавена интелектуална стойност. С тази своя стъпка ръководството на Richter е уверено, че дългогодишният му опит във ферментацията – изключително чувствителна процедура, използвана както в производствения процес на биологични лекарства, така и при производството на стероиди – ще създаде предимство пред конкурентите му.

През 2007 година Рихтер придобива семейната компания за развойна дейност и производство  Helm AG с централа в Хамбург, Германия, и учредява съвместно предприятие, в което Рихтер е основен акционер. Richter Helm Biologics се състои от завод с потенциал за производство на протеини от бактериални и дрождеви клетки, пилотен завод и свързано аналитично и лабораторно звено за аналитична и научно-изследователска лаборатория  - НИРД.

Следва много по-мащабна инвестиция с построяването на  завод и лаборатория в Будапеща, за да се даде възможност за разработване на биологични продукти, по метода на експресия на клетки от бозайници. В допълнение е построено изцяло ново производствено звено в промишления парк на Дебрецен в източна Унгария. Тези активи дават възможност за разработването в Будапеща и производството в Дребецен на биологични лекарства на базата на ферментация на клетки от бозайници.

При подбора на потенциални продукти Richter действа много внимателно, като се фокусира върху определени терапевтични области – най-вече върху ревматология/остеопороза и онкология. Тези области се считат за едни от терапевтичните сегменти с най-висок темп на растеж.

Както се прави обичайно, когато става въпрос за сравнително високорискови или значително по-големи инвестиции, Richter идентифицира стратегически партньорства с дружества, които имат сходни интереси в биоподобните лекарства, за да споделят както рисковете, така и разходите. В това си начинание Richter сключва споразумение с Mochida за японския пазар и със STADA, базирано в Германия дружество. Richter проявява интерес и към намирането на още партньори с цел създаване на съвместни дейности по разработката на продукти.

Какво е биоподобно лекарство?
Биоподобно лекарство е биологично лекарство, което е разработено да бъде в максимално висока степен идентично, подобно на вече съществуващо и разрешено за продажба биологично лекарства („референтното лекарство“).

Биоподобните лекарства не се различават съществено от референтното лекарство по своето качество, безопасност или ефикасност. Като се конкурират с оригинални биологични продукти в разширяващ се диапазон от терапевтични области, биоподобните позволяват на заинтересованите страни - включително платци, лекари и пациенти - да се възползват от по -голям избор, когато става въпрос за възможности за лечение(или да имат по-голям избор на възможности за лечение). Голяма и разнообразна група от около 180 производители в световен мащаб инвестират в разработването и пускането на пазара на биоподобни продукти, носейки с тази инвестиция обещанието за висококачествени биологични терапии на достъпна цена (или чиято инвестиция обещава висококачествени биологични терапии на достъпна цена.