Разработването и представянето на пазара на ново, оригинално лекарство е значително събитие за всяко фармацевтично дружество и важна стъпка към лечението на определени болести. Ето защо провеждането на оригинална изследователска дейност е толкова важно за прилагането на стратегията на Richter. Нашите изследователи работят по проекти, които предлагат на хората по света нови, иновативни лечения.
0
служители
0
проекти в процес на разработка
0
% от приходите, инвестиран в R&D
0
Гран При на иновациите
0
„Лекарство на годината“ в Унгария
Оригинални проучвания в Richter

Оригиналните ни проучвания обхващат широк диапазон от невропсихиатрични и невродегенеративни заболявания, при които се стремим към лечение на негативни, когнитивни и позитивни симптоми. Избирането на конкретна биологична цел при съответното заболяване винаги е сериозно предизвикателство за нашите изследователи, тъй като е от съществено значение за успеха на нашета бъдеща работа. Избирането на идеалната молекула, която да действа на тази биологична цел, изисква отдадена работа от нашите специалисти по медицинска химия, биолози и фармаколози за период от 3 до 5 години. За да постигнем тази цел, използваме модерни технически инструменти, като например нашите автоматизирани системи за тестване и химически софтуер, подпомаган от изкуствен интелект. Ако новото съединение, което успешно е преминало няколко изпитвания за безопасност, отговаря на всички изисквания, то е готово за използване в клинични изпитвания. Въпреки това тази фаза на изпитване е не само дълга, но и много скъпа, така че повечето проучвания изискват участието на капиталоемки партньори.

Уникално лечение при нарушения на ЦНС

Най-скорошният успех на нашата оригинална изследователска дейност – и исторически момент за унгарския фармацевтичен отрасъл – е успехът на нашата антипсихотична молекула Сariprazine. Фактът, че лекарствена молекула, открита в Унгария от унгарско фармацевтично дружество и разработена с местна финансова и професионална помощ, е получила одобрение за регистрация от FDA в САЩ и ЕС, е уникален и ни дава повод за гордост.  Безпрецедентно в историята на унгарския фармацевтичен отрасъл – Cariprazine генерира годишен оборот от над 1 милиард щатски долара, което говори за огромен успех. Днес нашият продукт е наличен в близо 50 държави и скоро ще се предлага на пет континента.