Понастоящем cariprazine е единственият антипсихотик, за който е доказано, че е ефективен при лечение не само на позитивните симптоми на шизофрения (напр. заблуди или халюцинации), но и на преобладаващите негативни симптоми (напр. апатия, анхедония и липса на мотивация).
Молекулата cariprazine е открита от изследователи на Richter в началото на 2000 -те години и е доразвита в сътрудничество с Forest Laboratories (по -късно Actavis, Allergan, след това Abbvie). От пускането й на пазара през март 2016 г. над 400 000 пациенти са лекувани с нея и повече от 3 милиона рецепти са генерирани в САЩ. Антипсихотикът вече се предлага в 36 държави по света, в 22 от тях, включително Унгария, с ценова отстъпка. Richter работи усърдно по сключването на лицензионни споразумения с местни партньори, които ще направят cariprazine наличен на големите пазари по света.
Основни етапи в историята на cariprazine
 • декември 1999: представяне на D3 проекта, първоначално
  за друго показание
 • декември 2002: синтезиране на молекулата за първи път
 • август 2003: подадена е заявка за патент
 • октомври-ноември 2004: подписва се споразумението с Forest and Mitsubishi
 • ноември 2004: стартиране на първите клинични проучвания в Европа
 • ноември 2006: стартиране на Фаза II клинично проучване с показание шизофрения
 • юни 2007: стартиране на Фаза II клинично проучване с показание мания
 • юни 2009: стартиране на Фаза II клинично проучване с показание за биполярна депресия и тежка депресия
 • 17 септември 2015: Allergan и Richter получават одобрение от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) за пускане на пазара на Vraylar в САЩ
 • март 2016: Vraylar навлиза на американския пазар
 • март 2016: Европейската агенция по лекарства (ЕМА) приема заявлението за одобрение на cariprazine
 • август 2016: Richter и Recordati подписват лицензионно споразумение за дистрибутиране на cariprazine в Западна Европа
 • 17 юли 2017: Richter получава разрешение за употреба от Европейската комисия за пускане на пазара на Reagila в ЕС
 • 28 май 2019: FDA одобрява разширена кратка характеристика на продукта VRAYLAR за лечение на депресивни епизоди, свързани с биполярно разстройство
 • май 2019 - март 2020: сключват се различни лицензионни споразумения (Австралия и Нова Зеландия, Латинска Америка, страни от Близкия изток и Северна Африка, Сингапур, Тайланд, Южна Корея)