Иновациите и проучването на оригинални лекарствени молекули са ключови елементи в стратегията на дружеството още от неговото основаване през 1901 г. С над 1200 служители в областта на научноизследователската и развойна дейност (НИРД), Richter днес има най-значимата фармацевтична изследователска база в региона на Централна и Източна Европа Групата дружества Richter инвестира 48,9 милиарда унгарски форинти в научноизследователска и развойна дейност през 2019 г., което е 9,6 процента от консолидираните приходи от продажби. Научноизследователската и развойна дейност на лекарства има четири стратегически насоки: рекомбинантни биотехнологични дейности, проучване и разработване на нови химически компоненти, проекти в областта на женското здраве и генерични продукти.