Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за служителите е ключов приоритет за Гедеон Рихтер България. Компанията се ангажира с прилаганато на високи стандарти за осигуряванто им като се стреми непрекъснато да подобрява условията на труд, в съответствие с нормативните изисквания, нуждите на служителите, според характера на рисковете, произтичащи от естеството на дейността ни.

Изключително важно за нас е да работим по отговорен начин. Разработването на иновативни продукти и разширяването на достъпа до тях, осигуряват пряка полза за пациентите, като същевременно осигуряват рентабилни и устойчиви бизнес резултати. Това позволява да се генерира стойност, която може да се реинвестира в бизнеса, но и ни осигурява по-широки обществени ползи, т.к. изграждането на здраво общество се крепи върху здравословния статус на хората – здрави хора-здраво общество. Gedeon Richter участва в редица международни и локални благотворителни дейности, редовен и голям данъкоплатец е и е работодател на повече от 13000 души.

 

Ние се стремим да осигурим устойчив растеж на бизнеса и създаване на стойност чрез:

  • Отговорно корпоративно управление.
  • Създаване на висококвалифицирана и мотивирана заетост .
  • Оценяване на нашите служители и защита на тяхната безопасност .
  • Осигуряване на достъп до нашите продукти за тези, които се нуждаят от тях.
  • Минимизиране на въздействието върху околната среда от нашите продукти и операции.
  • Подкрепа на проекти и насърчаване на иновациите.