Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за служителите е ключов приоритет за Гедеон Рихтер България. Компанията се ангажира с прилаганато на високи стандарти за осигуряванто им като се стреми непрекъснато да подобрява условията на труд, в съответствие с нормативните изисквания, нуждите на служителите, според характера на рисковете, произтичащи от естеството на дейността ни.