Устойчивото развитие е от ключовозначение за  едно здраво общество, поради което Gedeon Richter интегрира социалните и екологичните проблеми в дългосрочното си планиране.