Лекарствена безопасност
Нашата компания отдава голямо значение на лекарствената безопасност, разглеждайки я като наука, чиято цел е да гарантира безопасна употреба както за лекари, така и за пациенти, и да спазва разпоредбите и указанията. Групата Рихтер непрекъснато предоставя на пациентите и на лекарите актуална информация, за да гарантира безопасната употреба на лекарствата, и се стреми да отговори на всички въпроси и да разреши всички казуси веднага щом бъдат повдигнати от пациенти и лекари.

Ако желаете да съобщите страничен ефект, моля кликнете на следния линк!


Какво е лекарствена безопасност?

Английският термин за лекарствена безопасност – pharmacovigilance е сложна дума, чиито корени идват от pharmakon (на гръцки език „лекарство“) и vigilare (на латински „наблюдавам“), което означава предпазване от странични ефекти на лекарствените продукти. Предпазването означава осигуряване на безопасна употреба на лекарствата, оценка на тяхната ефикасност и мониторинг на нови и вече известни странични ефекти.

Терминът лекарствена безопасност включва всякаква дейност, осъществявана с цел да се гарантира безопасната употреба на лекарства. Според определението на Световната Здравна Организация (СЗО), публикувано през 2002 г., лекарствена безопасност „се дефинира като наука и дейности, свързани с откриването, оценяването, разбирането и предотвратяването на странични нежелани лекарствени реакции или други медицински проблеми, свързани с лекарствата“.
Според Европейската комисия „лекарствената безопасност е процесът и науката на наблюдение на лекарствената безопасност и предприемането на действия за намаляване рисковете и увеличаване ползите от лекарствата. Това е ключова функция за опазване на общественото здраве.“


Задачи на лекарствената безопасност:

• идентифициране на нежелани странични реакции;

• оценяване на съотношението полза / риск на лекарствата;

• предоставяне на информация на потребителите за безопасната употреба и ефикасността на продуктите;

• улесняващи и подкрепящи мерки във връзка с по-безопасното използване на лекарствата;

• проследяване на ефективността на тези мерки.


Лекарствената безопасност включва също всички клинични аспекти на безопасността на лекарствата в следните области:

• управление на безопасността на лекарствата в клинична фаза;

• докладване на нежелани лекарствени реакции при здрави и болни популации;

• изучаване, оценяване и обобщаване на информацията за лекарства, които вече са на пазара.


Какво е значението на лекарствената безопасност?

• Заболяванията, причинени от страничните ефекти на лекарствата, са сред най-честите заболявания.

• Страничните ефекти от лекарствата са едни от водещите причини за смърт (в Европа те са петата най-честа причина за смърт).

• Значителен процент от хоспитализациите се дължи на нежеланите лекарствени реакции (една пета от приема в болница се дължи на странични лекарствени реакции).