Лекарствена безопасност
Нашата компания отдава голямо значение на безопасността на лекарствата, разглеждайки я като услуга, чиято цел е да гарантира безопасна употреба както за лекари, така и за пациенти, и да спазвазаконодателството и ръководствата.

Нашата компания отдава голямо значение на безопасността на лекарствата, разглеждайки я като услуга, чиято цел е да гарантира безопасна употреба както за лекари, така и за пациенти, и да спазвазаконодателството и ръководствата.

Групата Рихтер непрекъснато предоставя на пациентите и на лекарите актуална инфромация, за да гарантира безопасната употреба на лекарствата, и се стреми да отговори на всички въпроси и да разреши всички казуси веднага щом бъдат зададени от пациенти и лекари.

Ако желаете да съобщите страничен ефект, моля кликнете на следния линк: подаване на сигнал за странично действие

Какво е лекарствена безопасност?

Лекарствената безопасност е сложна  дума, чиито корени идват от pharmakon (на гръцки език „лекарство“) и vigilare (на латински „наблюдавам“), което означава предпазване от странични ефекти на лекарствените продукти. Предпазването означава осигуряване на безопасна употреба на лекарствата, оценка на тяхната ефикасност и мониторинг на нови и вече известни странични ефекти.

Терминът лекарствена безопасност включва всякаква дейност, осъществявана с цел да се гарантира безопасната употреба на лекарства. Според определението на Световната Здравна Организация (СЗО), публикувано през 2002 г., лекарствена безопасност „се дефинира като наука и дейности, свързани с откриването, оценяването, разбирането и предотваряването на странични нежелани лекарствени реакции или други медицински проблеми, свързани с лекарствата“.

Според Европейската комисия „лекарствената безопасност е процесът и науката на наблюдаване на безопасността на лекарствата и предприемането на действия за намаляване рисковете и увеличаване ползите от лекарствата. Това е ключова функция за опазване на общественото здраве.“

Задачи на лекарствената безопасност:

 • идентифициране на нежелани странични реакции, причинени от неизвестни досега лекарства;
 • , очакваното съотношение полза/риск на лекарствата;
 • предоставяне на информация на потребителите за безопасната употреба и ефикасността на продуктите;
 • улесняващи и подкрепящи мерки във връзка с по-безопасното използване на лекарствата;
 • проследяване на ефективността на тези мерки.

Лекарствената безопасност включва също всички клинични аспекти на безопасността на лекарствата в следните области:

 • управление на безопасността на лекарствата в клинична фаза;
 • докладване на нежелани лекарствени реакции при популации на здрави и болни пациенти;
 • изучаване, оценяване и обобщаване на информацията за лекарства, които вече са на пазара.

Какво е значението на лекарствената безопасност?

 • Заболяванията, причинени от страничните ефекти на лекарствата, са сред най-честите заболявания.
 • Страничните ефекти от лекарствата са едни от водещите причини за смърт (в Европа те са петата най-честа причина за смърт).
 • Значителен процент от хоспитализациите се дължи на нежеланите лакарствени реакции (една пета от приема в болница се дължи на странични лекарствени реакции).