Notificare de confidențialitate

(Ultima actualizare: 18 februarie 2021)

 

Gedeon Richter Plc. (sediul: 1103 Budapesta Gyömrői út 19-21 .; Număr de înregistrare a companiei: 01-10-040944; în continuare „noi” sau „Companie”) se angajează să protejeze confidențialitatea persoanelor. Această Notificare de confidențialitate vă informează cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal colectate de noi de la utilizatorii, abonații, vizitatorii (denumite în continuare „Subiectele datelor”) ai serviciilor site-ului nostru (în continuare „Site”) (denumite în continuare „Servicii”). Subiecții cu vârsta sub 16 ani (denumite în continuare „Minori”) nu sunt eligibili să utilizeze serviciile noastre și le cerem ca minorii să nu trimită date cu caracter personal către Companie.

Vă rugăm să citiți această Notificare de confidențialitate împreună cu Termenii generali de utilizare și Notificarea privind cookie-urile.

Putem revizui în orice moment Notificarea de confidențialitate prin actualizarea acestei postări și vom obține consimțământul dumneavoastră pentru modificări atunci când este necesar. Puteți determina când a fost revizuită ultima dată Notificarea de confidențialitate, referindu-vă la legenda „Ultima actualizare” din partea de sus a acestei Notificări de confidențialitate.

 

CINE VA FI OPERATORUL DE DATE?

Operatorul de date este Compania. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate de către Companie în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a astfel de date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor sau „GDPR”) și a legilor naționale aplicabile acestui site web.

 

CARE ESTE SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR?

Tratăm datele personale pentru a vă oferi Serviciile noastre conform solicitării dumneavoastră. Datele personale colectate de la dvs. în calitate de Persoană vizată vor fi tratate de către angajații noștri, păstrate confidențial și utilizate de noi în scopuri legale și relevante pentru a vă furniza serviciile noastre.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal și o astfel de utilizare a datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi 
conectate la Serviciile noastre, cum ar fi

 • îndeplinirea solicitărilor dumneavoastră transmise prin intermediul site-ului nostru web, răspunderea întrebărilor sau solicitărilor dumneavoastră;
 • furnizarea unui canal de comunicare pentru notificarea reacțiilor adverse către noi în scopuri de farmacovigilență.
 • identificarea Subiecților datelor care utilizează Serviciile noastre;
 • trimiterea de notificări administrative sau comunicări aplicabile utilizării de către dvs. a Serviciilor noastre;
 • protejarea împotriva și prevenirea fraudei, utilizarea abuzivă și asigurarea securității comunicațiilor pe site-ul nostru web;
 • oferirea asistenței pentru clienți; sau
 • gestionarea plângerilor și aplicarea Termenilor noștri generali de utilizare, a Notificarii privind confidențialitatea și a Notificarii privind cookie-urile.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile care vi s-au comunicat anterior din când în când, atâta timp cât aceste alte scopuri sunt direct legate și sunt compatibile cu scopurile indicate în această Notificare de confidențialitate și Notificare privind cookie-urile.

 

CARE ESTE BAZA LEGALĂ A PRELUCRĂRII DATELOR?

Cu excepția cazului în care vi se indică altfel în această Notificare de confidențialitate, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este voluntară și se bazează pe consimțământul acordat în mod liber. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia. Nefurnizarea datelor personale solicitate poate duce la imposibilitatea de a vă oferi Serviciile noastre. Dacă oricare dintre comunicările noastre constituie marketing direct (inclusiv buletine informative), vom solicita separat acordul dumneavoastră pentru astfel de comunicări.

În ceea ce privește notificările de efecte adverse, temeiul legal al prelucrării datelor este cerința noastră legală de a respecta legile europene și naționale de farmacovigilență.

Dacă încheiați un contract cu noi sau vă abonați la Serviciile noastre, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu articolul 6 (1) și (b) din GDPR în măsura în care prelucrarea este necesară pentru a administra Serviciile pe care le solicitați sau în pentru a lua măsuri la cererea dumneavoastră înainte de a încheia un contract cu noi.

Datele cu caracter personal vor fi, de asemenea, prelucrate în măsura în care acest lucru este necesar pentru a urmări interesele noastre legitime în calitate de operator de date (de exemplu, pentru a proteja împotriva și pentru a preveni frauda, pentru a gestiona relațiile noastre profesionale, pentru a furniza informații despre produsele noastre, pentru a gestiona plângeri și pentru a ne pune în aplicare. termeni si conditii).

 

CE DATE PERSONALE PUTEM COLECTA?

În cursul activităților noastre și în scopurile indicate mai sus, putem prelucra (colecta) următoarele date personale ale Subiecților datelor.

 • Nume (nume și prenume, nume de utilizator). Aceste informații ne permit să vă identificăm. Dacă sunteți de acord cu comunicările prin newsletter, trebuie să păstrăm evidența numelui și a adresei dvs. de e-mail.
 • Preferințe de limbă. Aceste informații ne permit să vă trimitem comunicări în limbile pe care le înțelegeți.
 • Adresa de e-mail. Utilizăm e-mailul dvs. atunci când vă oferim asistență pentru clienți. Aceste informații ne permit să vă identificăm și să vă trimitem comunicări, în cazul în care ne contactați prin intermediul Site-ului.
 • Informații despre reacții adverse. Aceste informații sunt necesare pentru ca noi să procesăm, să investigăm și să notificăm reacțiile adverse către autoritatea de reglementare. Notificarea dvs. trebuie să includă numele persoanei care raportează, telefonul și adresa dvs. de e-mail; profesia ta; informatii despre pacient; inițialele pacientului; data nașterii pacientului; vârsta pacientului; sexul pacientului; descrierea evenimentelor adverse, inclusiv simptomele experimentate; descrierea efectelor secundare, afecțiunilor adverse, istoricul medical al pacientului, alte boli cu text liber; evenimente adverse observate, cum ar fi moartea; amenințare imediată la adresa vieții; tratamentul necesar; deteriorarea persistentă sau semnificativă a sănătății sau pierderea funcției; au apărut defecte de dezvoltare sau de naștere; informatii despre medicamente; data de începere și de încheiere a medicamentului; medicamente/medicamente luate. Vă rugăm să găsiți mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la raportarea evenimentelor adverse înNotificare de confidențialitate pentru prelucrarea datelor conectată la serviciul de farmacovigilență și informații medicale” plasat pe site-ul nostru web.
 • Informații despre mesaj. Vom păstra înregistrări ale comunicărilor noastre cu dvs., inclusiv orice reclamații pe care le trimiteți, inclusiv orice informații despre confirmarea de citire, pentru a vă oferi asistență pentru clienți și gestionarea reclamațiilor.
 • Informații generale de utilizare. Informații care ne informează cu privire la modul în care utilizați Serviciile noastre atunci când utilizați site-ul nostru web, inclusiv comportamentul și preferințele de căutare, o înregistrare a căutărilor pe care le faceți pe site-ul nostru și activitatea de navigare (inclusiv: adresa IP, ora vizitei, paginile vizitate, pe -interacțiuni cu paginile, informații cu detalii limitate privind locația, dispozitivul și software-ul utilizatorului, vizite pentru prima dată sau repetate, informații despre sursa de trafic). Folosim aceste informații pentru a îmbunătăți Serviciile noastre pentru dvs., precum și pentru a identifica zonele de îmbunătățire a calității Serviciilor noastre.

Serviciile noastre nu au ca scop colectarea de date personale sensibile de la Subiecții datelor, altele decât informații despre reacții adverse (date de sănătate) în scopuri de farmacovigilență.

 

FOLOSIM COOKIE-uri?

Site-ul nostru web poate folosi cookie-uri pentru a vă diferenția de alți utilizatori ai site-ului nostru. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență bună atunci când navigați pe site-ul nostru web și, de asemenea, ne permite să îmbunătățim site-ul nostru.

Un cookie este un fișier mic de litere și numere pe care îl stocăm în browserul dumneavoastră sau pe hard disk-ul computerului dumneavoastră, dacă sunteți de acord. Cookie-urile conțin informații care sunt transferate pe hard disk-ul computerului dumneavoastră.

Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe site-ul nostru web, vă rugăm să citiți Notificarea noastră separată privind cookie-urile aici.

 

UNDE SUNT STOCATE INFORMAȚIA ȘI CINE VA VEDE INFORMAȚIA?

Doar acele persoane și departamente autorizate din cadrul Companiei vor avea acces la datele dumneavoastră personale care au o nevoie esențială de a cunoaște acele date pentru îndeplinirea activităților lor. Nu vom dezvălui niciuna dintre datele dumneavoastră cu caracter personal către terți, organisme sau organizații externe, cu excepția cazurilor prevăzute mai jos, sau cu excepția cazului în care sunteți de acord cu transferul de date sau transferul de date este cerut sau permis de lege.

Putem angaja furnizori terți în calitate de procesatori de date (denumit în continuare „Procesor de date”) pentru a ne furniza servicii și pentru a împărtăși datele dumneavoastră cu caracter personal acestor terți, precum și cu consilierii juridici și de altă natură, consultanți care ne ajută. Cu toate acestea, într-un astfel de caz, asigurăm întotdeauna confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, de exemplu prin încheierea unui acord de confidențialitate și nedezvăluire.

Acești furnizori terți Procesori de date pe care îi angajăm sunt:

1.) Numele procesatorului de date: ALLWIN Informatika Kft. ("Allwin")

Detalii de contact

 

Sediul: H-1111 Budapesta  Zenta u. I/1.

Site: http://www.allwin.hu

E-mail: info@allwin.hu

Ce fel de date personale sunt prelucrate?

Allwin, în calitate de operator al site-ului web, poate avea acces la toate datele personale procesate pe site-ul nostru, dacă este necesar.

Ce fel de activitate de prelucrare a datelor se desfășoară?

Allwin ne oferă servicii de operare IT în legătură cu site-ul web.

 

2.) Numele procesatorului de date: Microsoft Ireland Operations Ltd ("Microsoft")

Detalii de contact

 

Sediu: South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irlanda

Website: https://azure.microsoft.com

Ce fel de date personale sunt prelucrate?

Utilizăm facilitatea de stocare în cloud a Microsoft în legătură cu site-ul nostru web, găzduim datele personale colectate de site-ul web pe platforma respectivă.

Ce fel de activitate de prelucrare a datelor se desfășoară?

Microsoft ne oferă servicii de găzduire.

 

 

CÂT TIMP VOR PĂSTRA DATELE PERSONALE?

Păstrăm datele cu caracter personal nu mai mult decât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care aceste date cu caracter personal au fost prelucrate (colectate), cu excepția cazului în care ni se cere în mod special să procesăm datele cu caracter personal mai mult de legile aplicabile.

 

Vom șterge datele personale dacă

(i) vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor și nu există un alt temei legal pentru prelucrare;

(ii) dacă vă opuneți prelucrării datelor și nu există motive legitime imperative pentru prelucrarea datelor sau vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct;

(iii) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; și

(iv) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale căreia îi este supusă Compania.

Ștergerea nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale care impune prelucrarea datelor de către Companie sau pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercitarea autorității oficiale conferite Companiei (dacă sunt); în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice; sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale ale Societății.

Pentru perioada de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal furnizate în cursul raportării evenimentelor adverse și contactării Serviciului de Informații Medicale se respectă prevederile din “
Notificare de confidențialitate pentru prelucrarea datelor conectată la serviciul de farmacovigilență și informații medicale.

 

CE TRANSFERURI INTERNAȚIONALE DE DATE AU LOC?

Cu excepția cazului în care vă informăm altfel în această Notificare de confidențialitate sau în orice altă comunicare a noastră, nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal într-o țară sau teritoriu din afara Spațiului Economic European.

CUM ASIGURĂM INTEGRITATEA DATELOR?

Vor fi luate toate măsurile practicabile și rezonabile pentru a ne asigura că datele personale deținute de noi sunt exacte. Vă rugăm să păstrați datele dumneavoastră cu caracter personal la zi și să ne informați cu privire la orice modificări aduse acestor date personale pe care ni le furnizați.

 

CUM PROTEJAM DATELE PERSONALE?

Vom lua toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal și pentru a evita accesul neautorizat sau accidental, colectarea, utilizarea, dezvăluirea, copierea, modificarea, eliminarea, ștergerea sau alte utilizări neautorizate. Vă rugăm să rețineți că transmiterea electronică a informațiilor nu poate fi complet sigură. Vă rugăm să rețineți că aveți datoria afirmativă de a vă păstra informațiile despre parolă în siguranță și de a nu partaja aceste date cu terțe persoane.

Orice informații pe care le primim despre posibile evenimente adverse legate de produsele noastre, vor fi accesibile doar unui număr restrâns de personal care are nevoie de acces la astfel de date pentru a-și îndeplini sarcinile de angajare cu astfel de date, iar datele sunt protejate. prin măsuri tehnice şi organizatorice adecvate.

                                                                    

CARE SUNT DREPTURILE ȘI REMEDIILE DVS.?

Aveți dreptul ca datele personale incomplete, incorecte, inadecvate sau învechite să fie șterse sau actualizate, marcate sau blocate. Dacă considerați că oricare dintre datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră este incompletă, incorectă sau depășită, ne puteți contacta și vom face corecțiile necesare în termen de o lună de la primirea solicitării. Vor fi luate toate măsurile practicabile și rezonabile pentru a ne asigura că datele personale deținute de noi sunt exacte. Vom marca datele personale dacă contestați corectitudinea sau starea lor actualizată și o astfel de afirmație nu poate fi verificată fără îndoială. Puteți solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, dar este posibil să fim obligați prin lege să păstrăm astfel de informații și să nu le ștergem (sau să blocăm sau să marchem aceste informații pentru un anumit timp, caz în care vom respecta cererea de ștergere numai după îndeplinind astfel de cerințe).

Ai dreptul de a fi informat ce date cu caracter personal sunt prelucrate despre tine. Vom răspunde unei astfel de solicitări de acces la datele cu caracter personal cât mai curând posibil, dar cel târziu în termen de o lună de la depunerea acesteia. Putem solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a vă confirma identitatea. Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă prelucrarea sau transferul datelor cu caracter personal este necesar exclusiv pentru îndeplinirea unei obligații contractuale, necesară pentru executarea interesului legitim al nostru, al unui destinatar al datelor sau al oricărei alte terțe persoane. (cu excepția cazului în care prelucrarea datelor este obligatorie); precum și dacă este permis de lege. O astfel de obiecție va fi investigată de noi în termen de o lună de la primirea obiecției.

Dacă considerați că drepturile dvs. de confidențialitate și de protecție a datelor au fost încălcate, puteți contacta autoritatea relevantă pentru protecția datelor care supraveghează activitățile Companiei, și anume Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației (sediul: 1055 Budapesta, Falk Miksa utca 9). -11.; site web: www.naih.hu; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410]; adresa de e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)] sau către autoritatea competentă de reglementare a protecției datelor situată în Statul membru relevant al Uniunii Europene în care se află reședința dumneavoastră obișnuită, locul de muncă sau locul presupusei încălcări. În plus, aveți dreptul de a iniția o acțiune în justiție

 

Acest site web poate conține link-uri către site-uri web terțe. Aceste site-uri web legate nu sunt sub controlul nostru și sunt reglementate de propriile politici de confidențialitate. Nu suntem responsabili pentru practicile de confidențialitate ale unor astfel de site-uri web conectate.

 

CUM NE PUTEȚI CONTACTA CU PRIVIRE LA ACEST NOTIFICARE DE CONFIDENTIALITATE?

Pentru mai multe informații cu privire la întrebările și solicitările privind confidențialitatea și protecția datelor din partea Subiecților datelor, vă rugăm să contactați Departamentul Juridic și Global Operations Management al Companiei (e-mail: dataprotection@richter.hu, adresa poștală: 1475 Budapesta Pf.: 27.).