Atelier de Întreținere Producție
Compartimentul Controlul Calității
Compartimentul Utilități