Compartiment Înregistrări Produse
Secția Comprimate
Compartimentul Asigurarea Calității
Compartimentul Resurse Umane
Compartimentul Atelier Întreținere Producție
Compartiment Investiții
Compartimentul Administrativ