Sub sloganul „Progresul este imposibil fără schimbare, iar cei care nu își pot schimba mentalitatea nu pot schimba nimic” , Gedeon Richter România S.A. a demarat o politică ambițioasă de limitare a impactului direct și indirect al operațiunilor noastre asupra mediului în cadrul fiecărei etape a ciclului de viață al produselor fabricate.

Prin politica noastră de mediu, ne angajăm să reducem consumul de resurse prin utilizarea lor într-un mod eficient și prin înlocuirea echipamentelor vechi, cu consum ridicat de energie, cu echipamente moderne cu consum redus de energie.

Obiectivele generale de mediu se materializează prin îmbunătățirea continuă a performanței de mediu pentru toate locațiile şi activităţile noastre, identificându-se în cele  cinci aspecte cheie de mediu asociate cu operaţiunile noastre: emisiile de gaze cu efect de seră şi schimbările climatice; apa; produse farmaceutice în mediu; deşeuri; şi biodiversitatea, prin:

  • diminuarea impactului asupra schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor atmosferice şi prin implementarea soluțiilor pentru reducerea consumului de energie în toate etapele procesului de producție a medicamentelor;
  • conservarea resurselor naturale neregenerabile prin optimizarea şi abordarea integrată a turor proceselor din companie, astfel încât să menţinem şi să păstrăm biodiversitatea şi ecosistemele aferente atât în interiorul, cât şi în vecinătatea punctelor de lucru, pe toată durata de viaţă a acestora.Una dintre direcţiile importante este sporirea gradului de conştientizare generală al tuturor angajaţilor în materie de mediu şi îmbunătăţirea comportamentului acestora prin intermediul campaniilor voluntare de mediu.

Zi de zi ne îmbunătățim performanțele în relație cu mediul înconjurător și luăm mereu toate măsurile necesare pentru a putea să răspundem provocărilor și oportunităților viitoare, reducând în același timp impactul asupra mediului. Ca atare, dezvoltăm și menținem permanent programe de gestionare a emisiilor, de conservare a apei și de reducere a deșeurilor, în același timp protejând habitatele și resursele naturale din diferitele ecosisteme unde operăm, în linie cu reglementările în vigoare.

Suntem conștienți că singura soluție viabilă pentru un viitor sustenabil este promovarea energiei inteligente și eficiente. De aceea, an de an, prin eforturi susținute la nivelul companiei, includem tot mai multe repere de mediu în operațiunile noastre locale și globale.

Am reușit să integrăm protecția mediului în lanțul nostru valoric, și considerăm că drumul spre succes necesită o abordare continuă, pentru a atinge cât mai multe obiective și pentru a seta noi puncte de referință. În acest sens, obiectivul nostru este de a merge mereu mai departe, de aceea, vom continua să căutăm și să marcăm noi și noi repere în căutarea unui viitor mai bun și mai sustenabil!

În anul 2020 a fost implementat sistemul de management de mediu în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 14001:2015. În luna septembrie a aceluiași an s-a obținut certificarea Sistemului de Management Integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă, prin auditare de către Organismul de Certificare URS ROMÂNIA.

Anual Sistemul de Management Integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă este auditat extern.