Politica de confidențialitate

 (data ultimei actualizări: 14 martie 2022)

GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. cu sediul social în Tîrgu Mureș, str. Cuza-Vodă, nr. 99-105, jud. Mureș, România, nr. de înregistrare ORC J26/15/1991, CUI RO1200929 în continuare („Societatea" sau „GRRO”) se angajează să protejeze confidențialitatea datelor cu caracter personal. Această politică vă informează cu privire la prelucrarea datelor personale colectate de GRRO de la „Persoanele vizate", utilizatori, abonați ai serviciilor noastre („Serviciile"), vizitatori ai site-ul web.

Persoanele  vizate cu vârsta sub 16 ani nu sunt eligibile pentru a utiliza  serviciile noastre și solicităm să nu transmită  societății date personale.

Vă rugăm să citiți informațiile privind confidențialitatea datelor cu caracter personal împreună cu Termenii și Condițiile generale de utilizare și Notificarea de cookie-uri.

Informațiile privind confidențialitatea datelor cu caracter personal pot fi revizuite în orice moment prin actualizarea lor și vă vom solicita consimțământul asupra modificărilor  doar atunci când este necesar. Puteți afla data ultimei actualizări în partea de sus a acestei pagini.

CINE ESTE OPERATORUL DE DATE?

Operatorul  de date este GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. Datele dvs. vor fi prelucrate de către societate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 și legile naționale.

Persoana împuternicită de operator: Richter Gedeon Nyrt. (sediu: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.; nr. înreg: 01-10-040944).

CARE ESTE SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR?

În scopul de a vă oferi serviciile pe care le solicitați, prelucrăm date cu caracter personal.

Datele  colectate de la dvs. ca Persoană vizată vor fi păstrate confidențial de către angajații noștri și folosite doar în scopuri legale și relevante pentru furnizarea serviciilor noastre.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal și utilizarea datelor dvs. personale pot fi:

a) în legătură cu serviciile noastre:

 • Rezolvarea solicitărilor dvs. transmise prin intermediul site-ului nostru web;
 • Publicarea anunțurilor de locuri de muncă pe site-ul nostru și procesarea cererilor în legătură cu acestea;
 • Menținerea și administrarea unei baze de date a profesioniștilor din domeniul sănătății și acordarea accesului utilizatorilor medicali înregistrați pentru a comunica și accesa materialele de pe site-ul nostru (în cazul în care există un sistem de înregistrare);
 • Furnizarea unui canal de comunicare pentru notificarea reacțiilor adverse în scopuri de farmacovigilență.

b) în cazul în care există un sistem de înregistrare sau de abonare:

 • identificarea Persoanelor vizate care utilizează Serviciile noastre;
 • să creeze, să mențină și să gestioneze profilul dvs. de abonat;
 • să urmărească statusul  aplicării sau solicitării dumneavoastră;
 • trimiterea de comunicări personalizate către dvs.;
 • trimiterea de buletine informative personalizate;
 • trimiterea notificărilor sau comunicărilor aplicabile utilizării de către dvs. a Serviciilor noastre;
 • să  furnizeze asistență pentru clienți;

c) să protejeze și să prevină frauda, utilizarea incorectă și securitatea comunicărilor pe site-ul nostru;

d) soluționarea plângerilor și punerea în aplicare a  Termenilor și condițiilor generale de utilizare, a politicii de confidențialitate și a notificării privind cookie-urile.

De asemenea, putem prelucra datele dvs. personale în  alte scopuri care vă sunt comunicate, când aceste scopuri se referă direct și sunt compatibile cu scopurile indicate în această Politică de confidențialitate și Notificare privind cookie-urile.

CARE ESTE TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR?

Prelucrarea datelor dumneavoastră personale este voluntară și se bazează pe consimțământul exprimat în mod liber și informat, cu excepția temeiurilor prevăzute de lege și în prezenta Politică de confidențialitate.

În cazul în care prelucrarea de bazează pe acordarea consimțământului, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragerea acestuia. Dacă nu primim datele personale solicitate, probabil vom fi în imposibilitate de a vă furniza anumite servicii.

Dacă comunicările noastre reprezintă marketing direct (inclusiv buletine informative), vă vom solicita separat consimțământul pentru astfel de comunicări.

În legătură cu notificările privind reacțiile adverse, temeiul juridic al prelucrării datelor este obligația noastră legală de a respecta legislația europeană și națională privind farmacovigilența.

Dacă încheiați un contract cu noi sau vă abonați la Serviciile noastre, vă vom prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu articolul 6 (1) lit. b din GDPR.

Datele personale vor fi, de asemenea, prelucrate în măsura în care acest lucru este necesar pentru a ne exercita interesele legitime ca operator de date (de exemplu: protejarea și prevenirea fraudei, gestionarea relațiilor noastre profesionale, furnizarea de informații despre produsele noastre, soluționarea plângerilor și aplicarea termenilor și condițiilor noastre).

CE DATE CU CARACTER PERSONAL PUTEM PRELUCRA?

În cursul activităților noastre și în scopurile indicate mai sus (acolo unde este cazul), putem prelucra (colecta) următoarele date cu caracter personal ale Persoanelor vizate.

 • Numele (numele și prenumele). Aceste informații ne permit să vă identificăm. Dacă sunteți de acord cu comunicările de buletine informative, trebuie să păstrăm evidența numelui și a adresei dvs. de e-mail.
 • Preferințe de limbă. Aceste informații ne permit să vă trimitem comunicări în limbile pe care le înțelegeți.
 • Adresa de email. Aceste informații ne permit să vă identificăm și să trimitem comunicări către dvs., inclusiv mesajele de marketing direct (dacă sunteți de acord să primiți astfel de comunicări). De asemenea, utilizăm adresa dvs. de e-mail atunci când solicităm feedback cu privire la calitatea furnizării serviciilor noastre sau vă oferim asistență pentru clienți.
 • Parola. Utilizăm aceste informații în scopul autentificării.
 • Informații despre cont. La înregistrarea sau dezabonarea de pe site-ul nostru, colectăm și stocăm adresa IP a abonatului și data și ora confirmării în profilul abonatului. Prelucrăm aceste date pentru a păstra securitatea site-ului nostru și a contului propriu al abonaților și a preveni înscrierile false.
 • Informații legate de cererile de angajare. Dacă aplicați pentru un loc de muncă, putem ține evidența datei și orei cererii dvs., numele și prenumele, locul și data nașterii; locul de reședință; numere de telefon; adresa de email; numele angajatorului anterior; durata relației de muncă anterioare; funcțiile anterioare, posturile și descrierile acestora; calificări; studii; nivelul de studii, gradul și felul gradului și data obținerii; aptitudini lingvistice; competențe informatice și orice alte informații furnizate voluntar de către dvs. ca solicitant (de exemplu: fotografie, CV, scrisoare de intenție și salariul solicitat). Aceste informații sunt necesare departamentului de Resurse Umane  pentru a evalua experiența dumneavoastră și a lua o decizie de angajare. Datele aferente cererilor de angajare vor fi păstrate pentru o perioadă de 1 an de la data transmiterii cererii, cu excepția cazului în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor sau solicitați ștergerea datelor personale.
 • Informații privind reacțiile adverse. Aceste informații sunt necesare pentru ca noi să procesăm, să investigăm și să notificăm reacțiile adverse către autoritatea de reglementare. Notificarea dvs. trebuie să includă numele, numărul de telefon, adresa de email, profesia raportorului; informații legate de pacient; inițialele pacientului; data nașterii pacientului; vârsta pacientului; sexul pacientului; descrierea evenimentului, inclusiv a simptomelor apărute; descrierea cu propriile cuvinte a reacțiilor adverse, a istoricului medical al pacientului, a altor boli; reacții adverse observate, cum ar fi decesul; amenințare iminentă asupra vieții; tratament necesar; deteriorarea persistentă sau semnificativă a sănătății sau pierderea unei funcții; defectele de dezvoltare sau de naștere care au avut loc; informații legate de medicamente; data începerii și întreruperii tratamentului; medicamente administrate. În ceea ce privesc notificările de reacții adverse, temeiul juridic al prelucrării datelor este Legea  nr. 95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătății.
 • Informații despre mesaje. Vom ține evidența tuturor comunicărilor efectuate cu dumneavoastră, în scopul de a vă oferi asistență inclusiv în legătură cu informațiile din prospecte și soluționarea reclamațiilor transmise.
 • Informații legate de utilizarea generală. Putem colecta informații cu privire la modul în care utilizați Serviciile noastre, comportamentul și preferințele de căutare, evidența căutărilor pe care le efectuați pe Site și activitatea de browsing (inclusiv: adresa IP, ora vizitei, paginile vizitate, interacțiuni de pagini, informații detaliate despre locația detaliată, dispozitiv și software ale utilizatorului, vizite pentru prima dată sau repetate, informații despre sursa de trafic). Putem utiliza aceste informații pentru a ne îmbunătăți Serviciile. 
 • Serviciile noastre nu au drept scop colectarea de date personale sensibile de la furnizorii de date, altele decât cele legate de reacții adverse (date de sănătate) în scopuri de farmacovigilență.

CE FEL DE COOKIE-URI UTILIZĂM ?

Site-ul nostru poate utiliza cookie-uri pentru a vă diferenția de alți utilizatori. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență pozitivă atunci când navigați și de asemenea, ne permite să îmbunătățim site-ul.

Un cookie este un fișier de dimensiuni mici cu litere și numere pe care îl stocăm pe browserul dvs. sau pe hard diskul computerului, dacă sunteți de acord. Cookie-urile conțin informații care sunt transferate pe hard diskul computerului.

Pentru mai multe informații referitoare la utilizarea cookie-urilor pe site-ul nostru, vă rugăm să citiți notificarea de cookie.

 

UNDE SUNT PĂSTRATE INFORMAȚIILE ȘI CINE ARE ACCES LA INFORMAȚII?

Numai  persoanele și departamentele autorizate din cadrul Societății vor avea acces la datele dumneavoastră personale, cunoașterea acestor date fiind esențială pentru îndeplinirea activităților lor. Nu vom dezvălui datele dumneavoastră personale către terți, organisme sau organizații externe, decât în cazuri expres și limitativ prevăzute de Regulamentul nr 679/2016 sau legile naționale precum și în cazul în care sunteți de acord cu transferul de date.

Putem contracta furnizori terți în calitate de operatori de date (denumiți în continuare „Operatori de date”) pentru a ne furniza servicii și totodată putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal acestor terți ori consultanților legali sau altor specialiști care ne sprijină. Cu toate acestea, într-un astfel de caz, vă asigurăm întotdeauna de confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin încheierea unui acord de confidențialitate.

Vă informăm că furnizorii terți, respectiv Persoane împuternicite de operator date sunt:

1.) Numele persoanei împuternicite: ALLWIN Informatika Kft. („Allwin”)

Date de contact

 

Sediul: H-1111 Budapest Zenta u. I/1.

Website: https://www.allwin.hu

Email: info@allwin.hu

Ce date cu caracter personal sunt procesate?

Allwin, dacă este necesar, în calitate de operator al site-ului web, poate avea acces la toate datele cu caracter personal procesate pe site-ul nostru.

Ce fel de activități de prelucrare a datelor cu caracter personal se desfășoară?

Allwin ne oferă servicii de operare IT pentru site-ul web.

2.) Numele persoanei împuternicite: Microsoft Ireland Operations Ltd („Microsoft”)

Date de contact

 

Sediul: South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland

Website: https://azure.microsoft.com

Ce date cu caracter personal sunt procesate?

Utilizăm facilitatea de stocare în cloud a Microsoft în legătură cu site-ul nostru web, găzduim datele personale colectate de site-ul web pe platforma respectivă.

Ce fel de activități de prelucrare a datelor cu caracter personal se desfășoară ?

Microsoft ne oferă servicii de găzduire.

În cazul informațiilor furnizate pentru reacții adverse, vom dezvălui aceste informații Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale cu sediul în  București, str. Aviator Sănătescu 48, Sector 1, București, site-ul: www.anm.ro, adresă de e-mail: secretariat@anm.ro, tel. 0212228652, 0212600158, care va prelucra datele cu caracter personal sau de altă natură legate de reacții adverse, ca unic operator de date.

În cazul în care pentru executarea serviciilor mai sus enumerate, vor fi implicate persoane terțe/persoane împuternicite, în sensul art. 28 din Regulamentul EU nr. 2016/679, acestea vor fi obligate în mod corespunzător la protecția datelor cu caracter personal prin semnarea unui acord de confidențialitate.

CÂT TIMP VOR FI PĂSTRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Vom păstra datele cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor pentru care au fost prelucrate (colectate), cu excepția cazului în care suntem obligați de legislația în vigoare, să le păstrăm pentru o perioadă mai lungă.

Datele personale vor fi șterse în cazul în care:

(i) vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor și nu există alt temei juridic al  prelucrării;

(ii) refuzați prelucrarea datelor și nu există motive legale imperative legitime pentru prelucrarea datelor sau vă opuneți procesării  în scopuri de marketing direct;

(iii) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(iv) datele personale trebuie  șterse în vederea  respectării unei obligații legale la care Societatea este supusă.

(v) la data expirării perioadei de stocare.

Ștergerea nu operează în măsura în care prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale care necesită prelucrarea datelor de către Societate sau pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public; pentru arhivare în  scopuri  de interes public, în scopul cercetării științifice sau istorice sau în scopuri statistice sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legitime ale Societății.

În cazul înregistrărilor sau al abonării profesioniștilor din domeniul medical care nu au fost confirmate de site-ul nostru, vom păstra datele cu caracter personal pentru o perioadă de cincisprezece (15) zile. În cazul înregistrărilor sau abonării confirmate, stocăm datele dvs. personale și vă menținem contul până când vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor sau solicitați ștergerea datelor dvs. personale ori dezabonarea de la buletinele informative sau alte comunicări de marketing direct.

CE TRANSFERURI INTERNAȚIONALE DE DATE AU LOC?

Nu  transferăm datele dvs. cu caracter personal către o țară sau teritoriu din afara Spațiului Economic European decât în cazul în care țara sau teritoriul respectiv asigură un nivel adecvat de protecție sau în cazul în care vă exprimați în mod expres acordul privind transferul de date în străinătate.

CUM SE ASIGURĂ INTEGRITATEA DATELOR?

Vom lua toate măsurile posibile și rezonabile pentru a asigura acuratețea datelor cu caracter personale deținute de către noi. Vă rugăm să vă actualizați datele și să ne informați cu privire la orice modificare a datelor personale furnizate.

CUM PROTEJĂM DATELE PERSONALE?

Vom lua toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea datelor personale și pentru a evita accesul neautorizat sau accidental, colectarea, utilizarea, dezvăluirea, copierea, modificarea, eliminarea, ștergerea sau orice altă utilizare neautorizată. Rețineți că transmiterea electronică a informațiilor nu poate fi în întregime sigură. Rețineți că aveți obligația de a vă păstra informațiile privind parola în siguranță și de a nu comunica aceste date unor terțe persoane.

Orice informație pe care o primim despre eventualele reacții adverse legate de produsele noastre va fi accesibilă numai unui număr restrâns de persoane care au nevoie de aceste informații, pentru a-și îndeplini sarcinile de muncă, aceste date fiind protejate prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

CARE SUNT DREPTURILE  DUMNEAVOASTRA?

Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;

Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sunt necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;

Dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri. In unele cazuri, putem utiliza datele dvs. personale pentru a vă furniza informații referitoare la produsele și societatea noastră sau pentru a vă invita la evenimente. Aveți dreptul să vă opuneți sau sa obiectați în orice moment unei astfel de prelucrări pentru comercializarea directă sau să prin trimiterea unui e-mail sau puteți să vă dezabonați pentru a nu mai primi un nou buletin informativ prin folosind link-ul furnizat în fiecare buletin informativ.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus sau în cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră de confidențialitate și de protecție a datelor au fost încălcate, puteți să ne contactați la adresa GEDEON RICHTER ROMANIA S.A., cu sediul social în Tîrgu Mureș, strada Cuza Vodă, nr. 99-105, jud. Mureş, e-mail: dataprotection@gedeon-richter.ro, tel. +40.265.201105sau să contactați Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România, adresa:  București, Bd. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, anspdcp@dataprotection.ro, telefon +40.318.059.211, fax: +40.318.059.602. sau la Autoritatea de reglementare competentă pentru protecția datelor situată în statul membru relevant al Uniunii Europene în care dvs. dețineți reședința comună, locul de muncă sau locul în care se presupune încălcarea.

Gedeon Richter Romania S.A. va răspunde cererilor dumneavoastră, în cel mult 30 zile calendaristice de la depunerea acestora sau de la primirea informațiilor suplimentare solicitate, cu mențiunea că această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de numărul și complexitatea cererilor. Această prelungire va fi notificată persoanei vizate, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

Acest site Web poate conține linkuri către site-uri terțe. Aceste link-uri nu sunt sub controlul nostru și au propriile politici de confidențialitate , iar noi nu suntem responsabili pentru practicile de confidențialitate ale acestora.

CUM NE PUTEȚI CONTACTA CU PRIVIRE LA ACEASTĂ NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE?

Pentru mai multe informații referitoare la întrebări, cereri și solicitări  privind confidențialitatea și protecția datelor, vă rugăm să ne contactați telefonic la nr. +40.265.201105sau la adresa de email: dataprotection@gedeon-richter.ro