Predstavništvo Richter Gedeon NYRT.
Direktor predstavništva Dr sci. med. Jelena Ristić, specijalista kliničke farmakologije
Adresa: Vladimira Popovića 6.
11070 Beograd
Tel: +381 11 660 8998
Fax: +381 11 660 8958