Richter Gedeon Plc. ima za cilj da do 2028. godine postane jedna od vodećih farmaceutskih kompanija svoje kategorije u Evropi.
Nastojimo da stalno proširujemo portfolio proizvoda, unapređujemo naše znanje i razvijamo infrastrukturu i komercijalne kapacitete. Pored tradicionalnih i generičkih lekova fokusiramo se i na proizvode sa visokom dodatnom vrednošću. Usmeravamo resurse na oblasti naše ekspertize: ispitivanje originalnih lekova za bolesti CNS, zdravlje žena, kao i na razvoj biološki sličnih lekova.

Naš raznovrsan portfolio strateški se razvija u skladu sa različitim karakteristikama životnog ciklusa svakog proizvoda.

Stubovi na koje se oslanja početna faza životnog ciklusa proizvoda i koji omogućavaju dugoročnu nadgradnju su originalno istraživanje i biotehnologija. Elementi drugog stuba, koji predstavljaju pokretač rasta za period 2018- 2028, su proizvodi za očuvanje zdravlja žena i  kariprazin. I konačno, elementi trećeg stuba su  generički lekovi i tradicionalni portfolio.

Svi stubovi doprinose uspešnom sprovođenju naše strategije i naše misije: da širom sveta obezbedimo visokokvalitetne lekove po pristupačnim cenama.