Još od samih početaka, ključni elementi strategije naše kompanije su inovacije i istraživanje originalnih molekula. Sa preko 1.200 zaposlenih u oblasti istraživanja i razvoja, Richter danas zauzima jedno od vodećih mesta u oblasti farmaceutskog istraživanja za zemlje Centralne i Istočne Evrope.

Richter Grupa je tokom 2020. godine uložila 154 miliona evra u istraživanje i razvoj što predstavlja 9,5 % njenih konsolidovanih prihoda.

Istraživanje i razvoj lekova zasniva se na četiri strateška pravca: rekombinantna biotehnologija, istraživanje i razvoj novih hemijskih jedinjenja, završne faze projekata za zaštitu zdravlja žena i generički proizvodi.