Sa sedištem u Mađarskoj, Richter Gedeon Plc. je specijalizovana farmaceutska kompanija usmerena ka inovacijama. Aktivnosti naše multinacionalne kompanije usmerene su na farmaceutsku proizvodnju, istraživanje i razvoj, kao i na prodaju i marketing. Naš cilj je da kroz inovativne proizvode doprinesemo borbi protiv bolesti i tako poboljšamo kvalitet ljudskih života.