Zdravlje žena, oblast medicine u kojoj posedujemo ogromno iskustvo predstavlja jedan od najvažnijih segmenata poslovanja naše kompanije. Dosledno koristimo svoje farmaceutske proizvodne kapacitete i ulažemo u dugotrajno istraživanje i razvoj kako bi ponudili visokokvalitetne ginekološke proizvode.

Strateški cilj je postizanje vodeće pozicije u Evropi ulaskom u nove oblasti zaštite reproduktivnog zdravlja žena u kojima postoje nezadovoljene potrebe, ponudom inovativnih proizvoda koji postavljaju nove trendove, i ulaganjem u partnerstava. Ti ciljevi se mogu postići akvizicijom inovativnih proizvoda ili projekata u kasnoj fazi, u bilo kom od ovih podsegmenata: plodnost žena, miomi materice / endometrioza, kontraceptivna sredstva, infektivne bolesti koje pogađaju reproduktivno zdravlje žena, i hormonska supstituciona terapija (HRT).