Sa istorijom dugom 120 godina, Richter je među vodećim kompanijama u oblasti farmaceutske proizvodnje. Kompanija proizvodi više od 200 proizvoda uključujući originalne, generičke, biološki slične lekove i licencirane proizvode. Tradicionalno, Richter Gedeon proizvodi aktivne supstance i iste koristi za proizvodnju svojih lekova i preparate, kao što su injekcije, kreme i melemi. Takođe, proizvodimo veliki broj aktivnih supstanci za dalju prodaju.