Digitalna rešenja – Femtech
Digitalna rešenja za unapređenje života žena

Zamislite da se šabloni menstrualnog ciklusa i cirkadijalnog ritma mogu izraziti kao podaci u obliku preciznog dijagnostičkog alata. Zamislite koliko ova dijagnostika može pomoći u početnoj fazi lečenja. Zamislite praćenje propisane terapije pacijentkinja u realnom vremenu kako bi se izbegle posledice prekinute terapije.

Inovacije u oblasti zdravlja žena su naša misija koju ostvarujemo uz pomoć jedinstvenog iskustva dužeg od jednog veka. Digitalna transformacija je na pragu. Svi mi svakodnevno koristimo tehnologiju, putem pametnih telefona, kompjutera, pametnih satova, pametnih kućnih uređaja. Sada je vreme da se ova revolucija proširi i na rešenja u oblasti zdravstva. Imamo čast da predstavimo digitalna terapijska rešenja namenjena ženama i lekarima ginekolozima.