Fibromiomi materice
Medicinski tretman za lečenje mioma

Miomi pogađaju 20 – 40 % žena u reproduktivnoj dobi. To znači da u Evropi postoji više od 14 miliona žena sa simptomatskim fibromiomima koji utiču na kvalitet njihovog života. Iako njihova operacija može biti rešenje, u nekim slučajevima ona nije izvodljiva.

Stoga je važno pronaći alternativni medicinski tretman za njihovo lečenje.