Richter Gedeon prepoznaje važnost bioloških lekova i njihove sve veće uloge u budućnosti. Zbog toga smo 2006. godine odlučili da se specijalizujemo za ovu novu oblast sa visokom dodatnom vrednošću. Fermentacija je izuzetno osetljiv proces koji se primenjuje u proizvodnji bioloških lekova i steroida, a naša kompanija već poseduje bogato iskustvo na ovom polju. Upravo zbog toga rukovodstvo naše kompanije veruje da će nam ovo iskustvo doneti prednost u odnosu na mnogobrojne konkurente.

Godine 2007. Richter Gedeon je kupio Helm AG, porodičnu firmu za proizvodnju, istraživanje i razvoj sa sedištem u Hamburgu. Zajedno, ove dve kompanije stvaraju Richter Helm Biologics, zajedničku kompaniju u kojoj Richter Gedeon postaje većinski vlasnik. Richter Helm Biologics se sastoji od fabrike za proizvodnju proteina na bazi bakterija i gljivica, pilot fabrike i laboratorije za analizu, istraživanje i razvoj.

Richter Gedeon investicije idu još dalje: u Budimpešti je sagrađeno pilot postrojenje i laboratorija za razvoj bioloških proizvoda na bazi ćelija sisara; u industrijskom parku Debrecen (istočna Mađarska), izgrađena je potpuno nova proizvodna jedinica. Ove dve investicije omogućavaju kompaniji da razvija i proizvodi biološke lekove dobijene fermentacijom ćelija sisara. Posebnu pažnju posvećujemo izboru svojih proizvoda, fokusirajući se na sve značajnije terapijske oblasti kao što su reumatologija, osteoporoza i onkologija.

Kao i uvek kada su velike investicije u pitanju, Richter Gedeon formira strateška partnerstva sa kompanijama zainteresovanim za biološki slične proizvode kako bi podelio rizike i troškove. Imajući ovo u vidu, Richter Gedeon je zaključio ugovore sa kompanijom Mochida za japansko tržište i sa grupom STADA za Nemačku. I dalje tražimo nove partnere za uspostavljanje zajedničkih aktivnosti razvoja proizvoda.

Šta je biološki sličan lek?
Biosimilar je biološki lek koji je razvijen da bude veoma sličan već odobrenom biološkom leku („referentni lek“).
Biološki slični lekovi nemaju značajne razlike u odnosu na referentni lek u pogledu kvaliteta, bezbednosti ili efikasnosti. U rastućem spektru terapijskih oblasti, biološki slični lekovi omogućavaju zainteresovanim stranama veći izbor opcija lečenja. Oko 180 različitih proizvođača širom sveta ulaže u razvoj i komercijalizaciju biološki sličnih preparata čineći biološku terapiju visokokvalitetnom i dostupnom.