Kariprazin je trenutno jedini antipsihotik za koji se pokazalo da je efikasan u lečenju ne samo pozitivnih simptoma shizofrenije (npr. deluzije ili halucinacije), već i preovlađujućih negativnih simptoma (npr. apatija, anhedonija i smanjen nagon).
Molekul kariprazina su otkrili istraživači naše kompanije početkom 21. veka. U saradnji sa Forest Laboratories (kasnije Actavis, Allergan, zatim Abbvie) tekao je njegov dalji razvoj. Na tržište je lansiran u martu 2016, i od tada je primenjen na više od 400.000 pacijenata, dok je samo u SAD izdato više od 3 miliona recepata. Ovaj antipsihotik je već dostupan u 46 zemalja širom sveta, od kojih u 26, uključujući Mađarsku, gde se izdaje o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja. Nedavno je Richter Gedeon sklopio niz ugovora o licenciranju sa lokalnim partnerima koji će kariprazin učiniti dostupnim na velikim tržištima širom sveta.
Najznačajniji datumi u istoriji kariprazina
 • Decembar 1999: pokreće se projekat D3, prvobitno za drugu indikaciju
 • Decembar 2002: molekul je prvi put sintetisan 
 • Avgust 2003: podneta je prijava za patent
 • Oktobar-novembar 2004: Kompanije Forest i Mitsubishi potpisuju sporazum o zajedničkoj saradnji
 • Novembar 2004: U Evropi se pokreću prva klinička ispitivanja
 • Novembar 2006: pokrenuta je II faza kliničkog ispitivanja za lečenje simptoma shizofrenije
 • Jun 2007: pokrenuta je III faza kliničkog ispitivanja za lečenje simptoma manije
 • Jun 2009: pokrenuta je II faza kliničkog ispitivanja za lečenje bipolarnih poremećaja i depresije 
 • 17. septembra 2015: Allergan i Richter Gedeon dobijaju odobrenje Uprave za hranu i lekove SAD (FDA) za plasiranje leka Vraylar na američko tržište 
 • Mart 2016: Vraylar ulazi na tržište SAD 
 • Mart 2016: EMA odobrava zahtev za registraciju  kariprazina
 • Avgust 2016: Richter Gedeon i Recordati potpisuju ugovor o licenciranju kojim se kariprazine distribuira na tržište Zapadne Evrope 
 • 17. jul 2017: Evropska unija odobrava plasiranje leka Reagila za zemlje EU 
 • 28. maj 2019: FDA odobrava prošireni Sažetak karakteristika leka Vraylar u primeni lečenja depresivnih epizoda povezanih sa bipolarnim poremećajem tipa I 
 • Maj 2019 – mart 2020: Sklapanje različitih ugovora o licenciranju (Australija i Novi Zeland, Latinska Amerika, MENA region, Singapur, Tajland, Južna Koreja)