U Bamaku, glavnom gradu Malija, uz podršku kompanije Richter Gedeon, biće izgrađen centar za zdravstvenu i obrazovnu podršku, kao i sklonište za ugrožene žene.

U Bamaku, glavnom gradu Malija, uz podršku kompanije Richter Gedeon, biće izgrađen centar za zdravstvenu i obrazovnu podršku, kao i sklonište za ugrožene žene. Kao jedan od vodećih svetskih proizvođača lekova za zdravstvenu negu žena, kompanija Richter Gedeon stavlja veliki naglasak na promociju zdravlja i kvaliteta života žena u svim zemljama u kojima je direktno prisutan svojim poslovanjem. Ova nova inicijativa će omogućiti grupi najugroženijih žena u Africi da u svakom trenutku dobiju odgovarajuću profesionalnu negu.

 Početkom februara 2024. godine u Bamaku je postavljen kamen temeljac za Kuću nade, koja ima za cilj da ženama koje beže od nasilja pruži nadu u ispunjeniji život kroz odgovarajući kvalitet zdravstevne nege i obrazovanja. Centar će pružati psihološko, pravno i zdravstveno savetovanje, kao i edukativne programe za žene u nevolji.

„Kuću nade Gedeon Richter“ sprovodi mađarska fondacija “Close to Africa” u saradnji sa svojim lokalnim partnerom, Fondacijom Sini Sanuman. Richter Gedeon će obezbediti značajan deo sredstava za izgradnju i takođe će podržati operativno poslovanje. Kuću je projektovao iskusan mlad tim mađarskih dizajnera, da bi se osiguralo adekvatno izgrađeno zdanje za afričke vremenske uslove.

- Richter Gedeon, kao odgovorna evropska kompanija sa sedištem u Mađarskoj, dugo je istraživala  priliku da podrži cilj koji bi omogućio da izađemo van granica naših uobičajenih aktivnosti društvene odgovornosti i pomognemo u oblastima i regionima van granica gde smo inače prisutni, a to je ovog puta u zemljama u razvoju. Mi ćemo pružiti podršku ženama u nevolji sa istom posvećenošću i entuzijazmom u Africi kao što smo to decenijama uspešno radili na mnogim našim tržištima. S našom misijom da promovišemo zdravlje i poboljšamo kvalitet života, u skladu sa ovim ciljevima, takođe smo započeli saradnju sa fondacijom „Close to Africa“, kako bismo pružili ključnu zdravstvenu zaštitu i obrazovali žene na ovom kontinentu, rekla je Žuža Beke, Head of Public Relations and Public Affairs Gedeon Richter Plc.

LINK