Pogoji uporabe
info@richter.si

(Nazadnje posodobljeno: 1. oktober 2023)

 

Ti Pogoji uporabe (v nadaljevanju: »Pogoji uporabe«) določajo pravno zavezujoče pogoje uporabe storitev in informacij na tem spletnem mestu (v nadaljevanju: »spletno mesto«). Z vstopom v to spletno mesto se strinjate, da vas zavezujejo Pogoji uporabe, ki začnejo veljati takoj ob vašem prvem obisku spletnega mesta, in da jih boste upoštevali. Če se s spodnjimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da spletnega mesta ne uporabljate.


Spletno mesto vzdržuje in upravlja Gedeon Richter, trženje, d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, z matično številko 6064655000 (v nadaljevanju »družba«). Družba je farmacevtska družba.

Pridržujemo si pravico, da te Pogoje uporabe kadar koli revidiramo ali dopolnimo s posodobitvijo te objave. Kdaj so bili Pogoji uporabe nazadnje spremenjeni, lahko ugotovite tako, da si pogledate legendo »Nazadnje posodobljeno« na vrhu teh Pogojev uporabe. Priporočamo, da v računalnik shranite različico PDF ali posnetek zaslona teh pogojev za kasnejšo uporabo. Naše spletno mesto lahko občasno posodobimo in spremenimo, da odraža spremembe naših izdelkov, potreb naših uporabnikov in naših poslovnih prioritet ali pa iz drugih razlogov.
Če pride do kakršne koli kolizije med temi Pogoji uporabe in posebnimi določbami, ki se pojavljajo drugje na spletnem mestu, prevladajo ti Pogoji uporabe.


1. OMEJENA UPORABA

Vsebina tega spletnega mesta in kakršno koli gradivo, objavljeno na njem, je intelektualna last družbe ali družbinih licencodajalcev, nudimo vam pa samo omejeno neizključno, neprenosljivo licenco, ki je ni mogoče odstopiti, in sicer za uporabo vsebine, ki je na voljo na tem spletnem mestu. Ta dela so zaščitena z zakoni o avtorskih pravicah in sporazumi po vsem svetu. Vse take pravice so pridržane. Naš status (in status morebitnih navedenih avtorjev) avtorja vsebin na našem spletnem mestu je treba vedno navesti. Vse komentarje v zvezi z avtorskimi in drugimi pravicami intelektualne lastnine na straneh, ki ste jih prenesli in natisnili s tega spletnega mesta, morate ohraniti in zabeležiti. Brez naše predhodne odobritve ne smete uporabljati imena in blagovnih znamk naše družbe.

Vsebin spletnega mesta, vključno s celotno vsebino, slikami, avdio in video materiali, ne smete, ne delno ne v celoti, distribuirati, spreminjati ali uporabljati brez predhodnega pisnega soglasja družbe. Če ni drugače določeno z zakonom, potrjujete in soglašate, da je vsa vsebina, objavljena na tem spletnem mestu, predmet Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah in je ni dovoljeno uporabljati brez dovoljenja družbe in ustreznega avtorja na kakršen koli način, razen v skladu s pogoji, opisanimi v teh Pogojih uporabe, ali z določili, navedenimi v besedilu na zadevnem spletnem mestu.

Družba in druge tretje osebe vam ne bodo odstopile in na vas prenesle nobenih osebnih ali lastniških pravic ali pooblastil v zvezi z blagovnimi znamkami, patenti, lastniškimi pravicami in drugimi pravicami intelektualne lastnine, ki so označene kot take.

2. OMEJITVE IN IZKLJUČITVE ODGOVORNOSTI

To spletno mesto in storitve na njem so namenjeni osebam, ki prebivajo v Sloveniji. Ne zatrjujemo, da je vsebina, ki je na voljo na našem spletnem mestu ali prek njega, primerna za uporabo ali na voljo na drugih lokacijah.

Spletno mesto lahko obiščete in uporabljate na lastno odgovornost. Vsebina na tem spletnem mestu je namenjena samo splošnim informacijam in ne predstavlja nobenega medicinskega nasveta ali diagnoze, na katero naj bi se zanašali. Vsebine ne gre razlagati kot svetovanja ali priporočila, takšne informacije pa tudi ne smejo služiti kot podlaga za kakršno koli odločitev ali dejanje, kar vključuje kakršne koli zdravstvene informacije, objavljene na spletnem mestu, ki ne morejo nadomestiti podrobnih zdravniških nasvetov, prilagojenih potrebam posameznega pacienta. Ne namen tega spletnega mesta ne namen njegove vsebine ni nadomestiti nasvet ali diagnozo zdravstvenega delavca. Svetujemo vam, da za vsa vprašanja v zvezi z vašim zdravstvenim stanjem vedno poiščete pomoč pristojnega zdravstvenega delavca.

Spletno mesto lahko vsebuje netočnosti in tipkarske napake. Pridržujemo si pravico do spremembe, popravka in/ali izboljšave trenutne vsebine ter programov in izdelkov, opisanih v informacijah, in sicer brez predhodnega obvestila. Razumno se trudimo ažurirati informacije na našem spletnem mestu, vendar ne dajemo nobenih izjav, jamstev ali zagotovil, bodisi izrecnih bodisi implicitnih, da je vsebina na našem spletnem mestu točna, popolna ali ažurna.

Če ste poslovni uporabnik ali zdravstveni delavec, izključujemo vse implicitne pogoje, jamstva, izjave ali druge pogoje, ki bi lahko veljali za to spletno mesto ali katero koli vsebino na njem. Če ste potrošniški uporabnik, nudimo naše spletno mesto samo za domačo in zasebno uporabo, vi pa se strinjate, da našega spletnega mesta ne boste uporabljali v komercialne ali poslovne namene.

Na noben način ne izključujemo ali omejujemo naše odgovornosti do vas, kjer bi bilo to nezakonito. V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, niti družba niti druge osebe, ki sodelujejo pri razvoju in delovanju tega spletnega mesta, niso odgovorne za kakršno koli napako, škodo, izgubo podatkov ali kakršno koli napako v vsebini spletnega mesta, ki bi lahko nastala – bodisi neposredno bodisi posredno ali pa naključno – v povezavi z vzpostavljanjem povezave, brskanjem ali prenašanjem ob obisku tega spletnega mesta.

Brez pojasnila ali predhodnega obvestila lahko začasno prekinemo ali umaknemo ali omejimo dostopnost celotnega našega spletnega mesta ali katerega koli njegovega dela iz poslovnih in operativnih razlogov.

3. POVEZAVE TRETJIH OSEB

Če to spletno mesto vsebuje povezave do drugih spletnih mest in virov, ki jih zagotavljajo tretje osebe, so vam te povezave na voljo samo za splošno informativne namene. Takih povezav si ne gre razlagati kot odobritev teh povezanih spletnih mest ali informacij, ki jih lahko pridobite od njih. Nimamo nadzora nad vsebino teh spletnih mest ali virov.

To spletno mesto lahko vključuje informacije in gradiva, ki so jih naložili drugi uporabniki spletnega mesta, vključno z oglasnimi deskami, klepetalnicami ali forumi. Teh informacij in gradiv nismo ne preverili ne odobrili. Stališča drugih uporabnikov našega spletnega mesta ne predstavljajo naših stališč ali vrednot.

4. PRAVILA OBNAŠANJA

Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da boste upoštevali vse veljavne zakone, pravilnike in predpise. Od uporabnikov spletnega mesta pričakujemo spoštovanje zakonov ter pravic in dostojanstva drugih.
Našega spletnega mesta in storitev, ki jih ponujamo na našem spletnem mestu, ne smete uporabljati:
• na kakršen koli način, ki pomeni kršitev veljavnih zakonov ali predpisov;
• na kakršen koli način, ki je nezakonit ali goljufiv ali ima kakršen koli nezakonit ali goljufiv namen ali učinek;
• z namenom oškodovanja ali poskusa oškodovanja drugih ali z namenom drugače kršiti zakonske pravic ali dostojanstvo drugih;
• z namenom nadlegovati, žaliti, ustrahovati ali poniževati katero koli osebo;
• z namenom lažnega predstavljanja katere koli osebe ali subjekta, kar brez omejitev vključuje katerega koli predstavnika družbe;
• z namenom prenosa ali zagotavljanja pošiljanja kakršnega koli nenaročenega ali neodobrenega oglaševanja ali drugega promocijskega gradiva ali katere koli druge oblike podobnega nagovarjanja;
• z namenom okvirjanja ali zrcaljenja katerega koli dela spletnega mesta;
• z namenom ustvarjanja baze podatkov s prenosom in shranjevanjem vsebin spletnega mesta;
• z namenom zavestnega prenosa kakršnih koli podatkov, pošiljanja ali nalaganja katerega koli gradiva, ki vsebuje viruse, trojanske konje, črve, vohunsko programsko opremo, oglaševalsko programsko opremo ali druge škodljive programe ali podobno računalniško kodo, ki je zasnovana tako, da škodljivo vpliva na delovanje katere koli računalniške programske ali strojne opreme; oz
• da bi pridobili nepooblaščen dostop do našega spletnega mesta, strežnika, na katerem je shranjeno naše spletno mesto, ali katerega koli strežnika, računalnika ali podatkovne baze, povezane z našim spletnim mestom. Vsako tako kršitev bomo prijavili ustreznim organom pregona in s slednjimi sodelovali tako, da jim bomo razkrili vašo identiteto.

Z uporabo našega spletnega mesta se tudi strinjate:

• da ne boste reproducirali, izdelovali dvojnikov, kopirali ali preprodajali katerega koli dela našega spletnega mesta v nasprotju z določbami naših Pogojev uporabe;
• da brez pooblastila ne boste dostopali, posegali, poškodovali ali motili:
o kateri koli del našega spletnega mesta;
o katere koli opreme ali omrežja, na katerem je shranjeno naše spletno mesto;
o katere koli programske opreme, uporabljene pri zagotavljanju našega spletnega mesta; oz.
o katere koli opreme ali omrežja ali programske opreme, ki je v lasti ali uporabi katere koli tretje osebe.

Če dobimo informacije o kakršnih koli aktivnostih, informacijah ali gradivih, objavljenih, posredovanih ali kako drugače danih na voljo prek spletnega mesta ali v povezavi s spletnim mestom, ki bi lahko predstavljale kršitev teh Pogojev uporabe, imamo pravico, ne pa tudi dolžnosti, da ustrezne informacije ali gradiva odstranimo ali jih onemogočimo oziroma prekinemo vašo uporabo naših spletnih mest s takojšnjim učinkom. Prav tako imamo pravico razkriti vašo identiteto vsaki tretji osebi, ki trdi, da katera koli vsebina, ki jo objavite ali naložite na naše spletno mesto, predstavlja kršitev njihovih pravic intelektualne lastnine ali njihove pravice do zasebnosti.

5. PRAVILA FORUMA IN STANDARDI VSEBINE

Preko tega spletnega mesta lahko nudimo forum in druge interaktivne storitve.
Vsi komentarji, prispevki in objave, objavljeni na forumu in v okviru javnih interaktivnih storitev, so lahko predmet določene oblike moderiranja. Imamo pravico do stalnega spremljanja izmenjave idej ter drugih objav in prispevkov, ki se pojavljajo na forumih spletnega mesta. Vendar zgoraj navedene vsebine ni mogoče šteti za našo zavezo, zato v obsegu, ki ga dovoljuje zakon, ne prevzemamo odgovornosti za kakršno koli napako, neuspeh, lažno trditev ali netočnost, ki bi lahko izhajala iz vsebine prej omenjenih strani. Ko uporabljate naš forum ali katero koli drugo interaktivno storitev, ki je na voljo prek spletnega mesta, ali kadar koli uporabite funkcijo, ki vam omogoča nalaganje vsebine na naše spletno mesto, morate upoštevati namen in določila naslednjih standardov (»standardi vsebine«).

Standardi vsebine veljajo za vsak del katerega koli prispevka, objave ali katere koli vrste predložitve kot tudi za celotno vsebino. V skladu s standardi vsebine morajo biti prispevki in predložitve
• točni (če navajajo dejstva);
• temeljiti na resničnem prepričanju vanje (če navajajo mnenja); in
• biti skladni z veljavno zakonodajo v Sloveniji in v kateri koli državi, iz katere so objavljeni.

V skladu s standardi vsebine prispevki in predložitve ne smejo:
• vsebovati kakršnega koli gradiva, ki obrekuje katero koli osebo;
• vsebovati kakršnega koli gradiva, ki je nespodobno, žaljivo, sovražno ali hujskaško;
• promovirati gradiv, ki prikazujejo spolna dejanja;
• spodbujati nasilja;
• spodbujati diskriminacije na podlagi rase, barve kože, etnične pripadnosti, veroizpovedi, porekla, spola, vere, narodnosti, invalidnosti, spolne usmerjenosti, spolne identitete ali izražanja spola, starosti, genetskih podatkov, nosečnosti, poroda ali povezanega zdravstvenega stanja (kot je opredeljeno v lokalnih zakonih) ali druge lastnosti, zaščitene z veljavno zakonodajo;
• kršiti katere koli avtorske pravice, pravice iz zbirke podatkov ali blagovne znamke katere koli druge osebe;
• biti takšni, da bodo verjetno prevarali katero koli osebo;
• biti v nasprotju s katero koli zakonsko dolžnostjo do tretje osebe, kot je pogodbena dolžnost ali dolžnost zaupanja;
• spodbujati kakršne koli nezakonite dejavnosti;
• groziti, zlorabljati ali posegati v zasebnost drugega ali povzročati motnje, nevšečnosti ali tesnobo;
• biti takšni, da bodo verjetno predstavljali nadlegovanje, vznemirjanje, spravljanje v zadrego, vznemirjanje ali motenje katere koli druge osebe;
• biti uporabljeni za lažno predstavljanje katere koli osebe ali za lažno predstavljanje vaše identitete ali povezanosti s katero koli osebo;
• dajati vtisa, da izhajajo iz družbe, če temu ni tako;
• zagovarjati ali promovirati kakršnih koli nezakonitih dejanj, kot je (samo kot primer) kršitev avtorskih pravic ali zloraba računalnika, oziroma pomagati pri navedenem; oz.
• promovirati ali priporočati izdelkov, ki jih ni mogoče zakonito distribuirati ali oglaševati ali katerih distribucija predstavlja kaznivo ali drugo nezakonito dejanje v skladu z veljavno zakonodajo, kot je objava kakršne koli vsebine v zvezi z oglaševanjem zdravil na recept.

Po najboljših močeh si bomo prizadevali oceniti morebitna tveganja, ki jih za uporabnike predstavljajo tretje osebe, ko uporabljajo forum, ki je na voljo na našem spletnem mestu, in se za vsak primer posebej odločili, ali bi bilo primerno ustrezne storitve moderirati (vključno s tem, kakšno moderiranje uporabiti) glede na omenjena tveganja. Vendar pa nismo dolžni nadzirati, spremljati ali moderirati foruma ali katere koli druge interaktivne storitve, ki jo nudimo na našem spletnem mestu, in izrecno izključujemo svojo odgovornost za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi uporabe katere koli interaktivne storitve s strani uporabnika v nasprotju z našimi standardi vsebine, ne glede na to, ali je storitev moderirana ali ne. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji uredniško spremenimo katero koli predložitev in se odločimo, ali jo vključimo oziroma ne vključimo v forume ali kako drugače v spletno mesto. Prav tako bomo po lastni presoji ugotovili, ali je pri vaši uporabi našega spletnega mesta (vključno s forumom in morebitnimi drugimi interaktivnimi storitvami) prišlo do kršitve naših standardov vsebine ali pravil obnašanja.

Ko pride do kršitve teh Pogojev uporabe, lahko ukrepamo, kot se nam zdi primerno.

Posebno pozornost bomo namenili spoštovanju pravil in pravilnikov, ki se nanašajo na promocijo in oglaševanje zdravil in medicinskih pripomočkov. Na primer, zdravil na recept ni dovoljeno oglaševati širši javnosti.

Po obvestilu bomo odstranili in spremenili prispevke in komentarje, ki bi jih lahko označili kot nezakonito oglaševanje zdravil.

Če najdete kakršen koli komentar, prispevek ali objavo, za katero menite, da krši te pogoje uporabe, je nezakonita ali na kakršen koli način posega v standarde vsebine, prosimo, da to sporočite moderatorju po e-pošti na naslov info@richter.si. V zvezi s svojim obvestilom navedite sporno vsebino in njeno natančno lokacijo. Če bomo po lastni presoji ugotovili, da je vaše obvestilo upravičeno, bomo odstranili ustrezno vsebino in vas o tem po potrebi obvestili.

Vse vsebine, ki jih naložite na naše spletno mesto, bodo obravnavane kot nezaupne in nezaščitene. Za svojo vsebino obdržite vse svoje lastniške pravice, vendar nam morate podeliti omejeno licenco za uporabo, shranjevanje in kopiranje te vsebine ter za distribucijo in dajanje na voljo tretjim osebam. Ker informacije, ki jih posredujete, niso zaupne narave, si pridržujemo pravico do uporabe in razvoja kakršnih koli idej, metod ali znanja za kateri koli namen, vključno z razvojem in proizvodnjo naših izdelkov.

6. TEHNIČNA ODGOVORNOST

Izvedli smo najsodobnejše varnostne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje zaupnosti, celovitosti, razpoložljivosti in odpornosti našega spletnega mesta. Vendar se zavedamo, da 100-odstotne varnosti ni, zato ne jamčimo, da bo naše spletno mesto varno ali brez hroščev, ranljivosti ničtega dne (zero day), zlonamerne programske opreme ali virusov. Odgovorni ste za konfiguracijo svoje informacijske tehnologije, računalniških programov in platforme za dostop do našega spletnega mesta in za njegovo pravilno uporabo. Predlagamo uporabo požarnega zidu in programske opreme za zaščito pred zlonamerno programsko opremo.

V obsegu, ki ga dovoljuje zakon, nismo odgovorni in ni mogoče uveljavljati naše odgovornosti za kakršno koli škodo, ki jo utrpi vaš računalnik ali kateri koli drug del vaše lastnine, ko se povežete s tem spletnim mestom ali dostopate do njegove vsebine, jo uporabljate in brskate po njej, vključno z morebitnimi škodljivimi dogodki, ki se lahko pojavijo med prenašanjem kakršnega koli gradiva, podatkov, besedila, slike, videa ali zvočnega gradiva.

Poleg tega v zakonsko dovoljenem obsegu nismo odgovorni za posredno ali neposredno škodo, izgube ali stroške, ki bi lahko nastali zaradi nepravilnega delovanja ali okvare spletnega mesta ali iz podobnih vzrokov.

7. VARSTVO PODATKOV IN DOSTOPNOST

Naše Obvestilo o zasebnosti in Obvestilo o piškotkih določata pogoje, pod katerimi obdelujemo vse osebne podatke, ki jih zbiramo od vas ali nam jih posredujete. Ko dostopate do tega spletnega mesta, se morate seznaniti s pogoji našega Obvestila o zasebnosti in Obvestila o piškotkih. Pogoji Obvestila o zasebnosti in Obvestila o piškotkih so sestavni del teh Pogojev uporabe.

Nekatere storitve, ki jih ponujamo na tem spletnem mestu, ne zahtevajo predhodne identifikacije, zato vam omogočamo dostop do vsebine teh storitev, ne da bi morali razkriti svojo identiteto. Vendar pa moramo v nekaterih primerih za obisk določenih razdelkov preveriti vašo identiteto, da ste pooblaščeni za dostop do teh razdelkov (še posebej, če ste zdravstveni delavec in prikazujemo specifično vsebino, namenjeno zdravstvenim delavcem v skladu z veljavno zakonodajo). Če se odločite, da zahtevanih osebnih podatkov ne boste posredovali, sprejemate možnost, da do določenih delov tega spletnega mesta ne boste mogli dostopati.

Ne jamčimo, da bo naše spletno mesto ali katerakoli vsebina na njem vedno na voljo ali nemotena. Zaradi poslovnih in operativnih razlogov lahko začasno prekinemo ali umaknemo ali oziroma razpoložljivost celotnega našega spletnega mesta ali katerega koli njegovega dela. Poskušali vas bomo pravočasno obvestiti o morebitni prekinitvi ali umiku.


8. POVEZAVE DO SPLETNIH STRANI DRUŽBE, OKVIRJI

Lahko postavite povezavo do našega spletnega mesta, če to storite na pošten in zakonit način ter ne škodujete našemu ugledu oziroma ga ne izkoriščate. Ne smete vzpostaviti povezave na način, ki bi namigoval na kakršno koli obliko povezovanja, odobritve ali potrditve z naše strani, če ta ne obstaja.

9. SKLADNOST

Nespoštovanje teh Pogojev uporabe pomeni bistveno kršitev pogojev, na podlagi katerih vam je dovoljena uporaba našega spletnega mesta, in lahko privede do tega, da izvedemo vse ali katero koli od naslednjih dejanj
• takojšen, začasen ali trajen odvzem pravice do uporabe našega spletnega mesta;
• takojšnja, začasna ali trajna odstranitev katere koli objave ali gradiva, ki ste ga naložili na naše spletno mesto;
• izdaja opozorila;
• sodni postopek proti vam za povračilo vseh stroškov na podlagi odškodnine (vključno, a ne omejeno na razumne upravne in pravne stroške), ki so posledica kršitve;
• nadaljnji pravni postopek proti vam; oz.
• razkritje informacij organom kazenskega pregona, za katere razumno menimo, da so potrebne.

10. VELJAVNO PRAVO

Te Pogoje uporabe, njihov predmet in oblikovanje (ter morebitne nepogodbene spore ali zahtevke) ureja veljavno slovensko pravo.

Obe stranki se strinjata z izključno pristojnostjo sodišč Republike Slovenije.

11. KONTAKT

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s spletnim mestom ali temi Pogoji uporabe, se obrnite na družbo preko telefonske številke: +386 8 205 68 70 ali na elektronski naslov: info@richter.si.