Pogovorimo se o...
Družba v skladu s svojim poslanstvom za izboljšanje kakovosti življenja podpira in organizira številne zdravstvene, znanstvene in izobraževalne pobude. Zagotavlja finančno pomoč zdravstvenim ustanovam in
društvom pacientov ter ima vidno vlogo pri varovanju javnega zdravja. Med drugim smo pripravili tudi izobraževalna gradiva za projekt "Pogovorimo se o..."