V družbi Richter smo vedno dajali velik pomen zagotavljanju zanesljivih, sodobnih proizvodov po vsem svetu. Družba ima mrežo za trženje, ki se razteza prek petih celin ter ima 19 predstavništev ter 41 komercialnih in marketinških podjetij. Učinkovine in končne proizvode trži na Madžarskem in v več kot stotih drugih državah. Izvoz predstavlja več kot 90 % letnega prometa družbe.

Ime blagovne znamke družbe Richter je zelo znano, družba pa ima ustaljeno prodajno mrežo na Madžarskem, v srednjevzhodni Evropi in državah SND. Konec leta 2011 je Skupina vzpostavila mrežo medicinskih prodajnih predstavništev in podjetij za trženje v zahodni Evropi, leta 2013 pa smo se začeli dodatno širiti v Latinski Ameriki, da bi tudi v tej regiji ponudili ginekološke proizvode naše družbe. Družba Richter v okviru pogodb o strateškem sodelovanju in dolgoročnih sporazumov o dobavi dobavlja proizvode svojim partnerjem v Združenih državah Amerike.