Cilj poslovne strategije družbe Gedeon Richter Plc. v obdobju 2018–2028 je postati pomemben akter med srednje velikimi farmacevtskimi družbami s sedežem v Evropi.

V ta namen nenehno razvijamo portfelj proizvodov, s tem povezano znanje, infrastrukturo in komercialne zmogljivosti, pri čemer je poleg tradicionalnih in generičnih zdravil poudarek na proizvodih z visoko dodano vrednostjo na področju intelektualne lastnine. Zato mora družba Richter svoje vire usmeriti k področjem, na katerih ima specializirano znanje: izvirnim raziskavam na področju bolezni centralnega živčnega sistema, skrbi za zdravje žensk in razvoju podobnih bioloških zdravil.

V naši strategiji so zastavljene jasne usmeritve pri vsakem elementu našega zelo raznolikega portfelja proizvodov. Strateški stebri, pri katerih so upoštevane različne značilnosti življenjskega cikla vsakega proizvoda, predstavljajo poenoten okvir za upravljanje portfelja. Stebra pri začetni fazi življenjskega cikla proizvoda, ki omogočata dolgoročno ustvarjanje, so originalne raziskave in biotehnologija. Stebra, ki predstavljata mehanizem rasti za obdobje 2018–2028, sta upravljanje življenjskega cikla lastniškega zdravila kariprazin, uspešnice družbe Richter, in skrb za zdravje žensk. Obrambni del strategije zajema generična zdravila z blagovno znamko in tradicionalni portfelj.