A gyógyszerfejlesztési és gyártási tevékenységek valamennyi fázisában és termékeink teljes életciklusa során elsődleges célunk a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme. Ez a vállalás fellelhető a MINŐSÉGPOLITIKÁVAL kapcsolatos nyilatkozatban is: „A felső vezetésnek kötelessége biztosítani egy hatékony gyógyszeripari minőségügyi rendszert és hozzárendelni a kellő forrásokat, ugyanakkor gondoskodnia kell a feladatok, felelősségek és hatáskörök vállalaton belüli megszabásáról, ennek kommunikálásáról és gyakorlatba ültetéséről. Ezzel egyidejűleg a vezetés biztosítja a vállalat minden szintjén és gyártási helyén a személyzet támogatását és elkötelezettségét a gyógyszeripari minőségügyi rendszer iránt."

Fejlesztési projektjeinkben különös hangsúlyt fektetünk a legmodernebb berendezések és a legkorszerűbb módszerek biztosítására, valamint a munkatársak szaktudásának bővítésére. Eszközeink és berendezéseink készletét folyamatosan frissítjük, mivel számunkra fontos lépést tartani a technológiai fejlődéssel.

Munkatársaink képzéseken, bemutató előadásokon, tanfolyamokon és szakmai konferenciákon vesznek részt, ezzel a cél kompetenciaszintjük növelése.

A vállalat minőségügyi rendszere minden olyan tevékenységre kiterjed, amely közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatja a termék minőségét. Ugyanakkor működtetünk egy minőségi kockázatkezelési rendszert is, amely a gyógyszer minőségét érintő kockázatok értékelésének, ellenőrzésének, kommunikációjának és felülvizsgálatának szisztematikus folyamatában valósul meg. A minőségi kockázatértékelés a tudományos ismereteken, valamint a folyamattal kapcsolatos tapasztalatokon alapul, és végső soron a betegek védelmét hivatott szolgálni. A minőségi kockázatkezelési folyamattal kapcsolatos erőfeszítés és dokumentálásának szintje arányos a kockázat mértékével.

Gyártási tevékenységünket és minőségügyi rendszerünket rendszeresen ellenőrzik mind szerződéses partnereink, mind a hatóságok. Az ellenőrzések évek óta kritikus észrevételek nélkül zárulnak.