Megfelelőség
A Richter 2016 folyamán kialakított Globális Megfelelőségi Programja első lépésben Magyarországon és az Európai Gazdasági Térség országaiban került bevezetésre. 

A Richter globális megfelelőségi programja a következőket foglalja magába:

  • Etikai kódex;
  • Átláthatósági kézikönyv;
  • Vesztegetés és korrupció elleni kézikönyv;
  • Az egészségügyi szakemberekkel való interakció kézikönyve;
  • Gyógyszerészeti jogszabályok kézikönyve;
  • Farmakovigilancia-politika;
  • Vállalati kommunikáció kézikönyve;
  • A weboldal tartalmi követelményeinek kézikönyve;
  • Üzleti titkok védelmének kézikönyve;
  • Összeférhetetlenségi politika.
Etikai Kódex
Etikai kódexünk egy etikus magatartási útmutató, amely a Richter Gedeon munkatársai számára általános iránymutatásokat nyújt a felelős, etikus és jogszerű üzleti magatartásra vonatkozóan.
Korrupció elleni kézikönyv
A Richter elvárja a legmagasabb szintű etikai normák betartását, és elkötelezett amellett, hogy világszerte betartsa a tevékenységére vonatkozó valamennyi helyi és nemzetközi vesztegetés- és korrupcióellenes jogszabályok és szabályozások előírásait.

A Korrupció Elleni kézikönyv előírásainak betartása a Richternél mindenki számára kötelező, ideértve minden munkavállalót, igazgatót, vezető tisztségviselőt és az igazgatóság tagjait.

Egészségügyi szakembereknek, szervezeteknek adott juttatások
A Richter és a betegszervezetek, egészségügyi szakemberek és egészségügyi szervezetek közötti átlátható viszony- és kapcsolatrendszer elősegíti a megfelelő tájékoztatáson alapuló döntést a külső érdekeltek számára, és hozzájárul az etikátlan és jogellenes magatartások megelőzéséhez.