A magyar joghoz kapcsolódó társasági jogi előírásokra és követelményekre figyelemmel a Richter Gedeon Nyrt. elsődlegesen és kötelező jelleggel kizárólag a Richter Gedeon Nyrt-re jogosult és köteles felelős társaságirányítási rendszert kialakítani. A Richter Csoport körébe tartozó egyes társaságok, leányvállalatok társaságirányítása (a vezetés, a belső irányítás kialakítása, a hatáskörök és a felelősség megosztása stb.) az adott társaságra, leányvállalatra irányadó nemzeti jogrendszer társasági jogi sajátosságainak és elvárásainak megfelelően kerül kialakításra. A Gedeon Richter Románián belüli vállalatirányítás célja a vállalat tevékenységének, illetve a különböző folyamatoknak a hatékonyabbá és átláthatóbbá tétele a társadalmi partnerek érdekeinek védelme és a célkitűzések elérése érdekében.

A társaság szervezeti felépítését és működését az alapszabály, a szervezési és működési szabályzat, valamint a részvénytársaságokra vonatkozó hatályos törvények szabályozzák. A társaság célkitűzéseinek elérése érdekében az operatív tevékenységet a közgyűlés és az igazgatótanács határozatai, illetve a vezérigazgató és az ügyvezető igazgatóság döntései szabályozzák.