A Richter Gedeon Romániánál a "munkahelyi egészség és biztonság" fogalma teljes mértékben indokolt, mivel az évente megfogalmazott célkitűzések elméleti fogalmak, jogszabályok, valamint műszaki, társadalmi-gazdasági, szervezési, higiéniai és munkaorvostani intézkedések és eszközök multidiszciplináris rendszerének meglétét és működőképességét feltételezik.
E tekintetben elmondhatjuk, hogy nemcsak a munkahelyi balesetek és megbetegedések megszüntetése, vagy számának csökkentése határozza meg a megelőzési és védelmi tevékenységeket, hanem a munkavállalók fizikai, szellemi és szociális jólétét biztosító munkakörülmények megteremtése is.

Az alkalmazottak biztonsága és egészsége a munka minden területén biztosított, ami a munkahelyi kockázatok csökkentésére és kiküszöbölésére irányuló tevékenységeket, a veszélyes tényezők veszélytelen tényezőkkel való helyettesítését, a munkavállalók tájékoztatását és képzését, és nem utolsósorban a megelőzési tevékenységek megtervezését feltételezi.

2020-ban bevezettük az SR EN ISO 45001:2018 szabvány követelményeinek megfelelő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszert. Ugyanezen év szeptemberében az URS ROMANIA tanúsító testület tanúsította az integrált minőség-, környezet-, egészség- és biztonságirányítási rendszert.

Az integrált minőség-, környezet-, egészség- és biztonságirányítási rendszert évente külső ellenőrzésnek vetik alá.