Marketing kommunikációs tevékenységünket nemzeti törvények és rendeletek, hatósági előírások és útmutatók valamint belső előírásrendszerünk szabályozzák, melyek együttesen elősegítik elkötelezettségünket a transzparens, szabálykövető kommunikáció mellett.
A Richter Megfelelőségi Kézikönyvének része az Üzleti Magatartás és Transzparencia Szabályzat, ami az egészségügyi szakemberekkel, betegszervezetekkel történő kapcsolattartást, a gyógyszerjogi, illetve a transzparencia szabályokat gyűjti össze és rendszerezi. A szabályzat részét képező Gyógyszeripari Jogszabályok Kézikönyve részletesen leírja többek között a promóciós anyagok tartalmára vonatkozó általános szabályokat, kitér az ismertető anyagok kötelező tartalmára, amennyiben szakembereknek szól, valamint azon orvosi rendelvény nélkül kiadható gyógyszerek reklámozásának követelményeire, amelyek fogyasztók felé kerülnek kommunikálásra.

A Richter hat alapelvet határozott meg, amelyeket az Egészségügyi Szakembereknek vagy fogyasztóknak szóló minden promóciós kommunikációra alkalmazni kell:  

  • Tilos azoknak a gyógyszereknek a reklámozása, amelyekre az adott területre vonatkozóan nem adtak ki forgalombahozatali engedélyt.
  • A reklámanyagokban szereplő minden információnak meg kell felelnie a gyógyszer alkalmazási előírásában szereplő információknak. Tilos az engedélyezett indikáción kívüli reklám.
  • A reklámanyagban szereplő információk vagy állítások semmilyen vonatkozásban nem lehetnek tévesek vagy megtévesztők, különösen a valóság torzítása, nem megfelelő hangsúlyozás vagy elhallgatás révén.
  • A promóciós anyagoknak egyértelműnek, tudományosan naprakésznek, kiegyensúlyozottnak és kellően teljes körűnek kell lenniük ahhoz, hogy az olvasó saját véleményt formálhasson. A promóciós anyagoknak a gyógyszer észszerű felhasználását kell elősegíteniük azáltal, hogy a gyógyszer tulajdonságait tárgyilagosan és túlzások nélkül mutatják be.
  • Minden reklámcélú állítást érdemi bizonyítékkal kell alátámasztani; azaz jóváhagyott alkalmazási előírásra vagy további, klinikailag releváns tudományos bizonyítékra hivatkozva. A reklámcélú állításoknak olyan egyértelmű hivatkozásokat kell tartalmazniuk, amelyek a hivatkozás forrását is feltüntetik.
  • A közzététel vagy terjesztés előtt minden reklámanyagot előzetesen jóvá kell hagyatni az orvostudományi szolgálat, illetve egyéb felelős szervezeti egységek által. Ezen alapelv teljesítésének előfeltétele, hogy minden Kapcsolt Vállalkozás számára kötelező egy orvostudományi szolgálat működtetése, amely az általa forgalmazott gyógyszerekkel kapcsolatos információkkal foglalkozik. 

A marketingtevékenységünkkel foglalkozó magyar orvos- és patikalátogatók, valamint területvezetők komplex orvos-szakmai és készségfejlesztő képzéseken vesznek részt rendszeresen a trénereink szervezésében az ezt szabályozó eljárási utasításnak megfelelően. Az anyavállalat a hazai és a nemzetközi területen dolgozó termékmenedzserek számára is rendszeresen szervez szakmai képzéseket például marketing, medico-marketing, különféle menedzsment témákban.